Gymnasiale uddannelser

- Vi får for lidt

Handelsskolerne bliver fortsat forskelsbehandlet urimeligt sammenlignet med gymnasierne, mener ledelsen i Aalborg

AALBORG:De rundt regnet 1500 elever på handelsskolens afdelinger i Aalborg modtager som alle andre i landet langt mindre tilskud for staten end gymnasielever, lyder regnestykket fra ledelsen med direktør Poul Søe Jeppesen i spidsen. - Omkring 60.000 mindre pr. elev på handelsgymnasierne i Saxogade og Turøgade, siger direktøren. - Nok vokser beløbet med 2400 kroner pr. elev som konsekvens af Finanslovsforliget, men det er langt fra nok til at opfylde vores behov. Poul Søe Jeppesen peger på, at klassekvotienten ofte er oppe på 30, og at de r ikke er råd til et to-lærer system især til gavn for elever med særlige behov. - Handelsskolerne rekrutterer bredere end gymnasierne, og frafaldet er på omkring en femtedel. - Vi optager næsten en femtedel af dem, der søger en ungdomsuddannelse, og opfylder en vigtig rolle i samfundet. - Men man kan ikke være halvt gravid, lyder kritikken fra direktøren. - Selv lærerne på handelsgymnasiet får mindre i løn sammenlignet med gymnasierne, selv om kvalifikationerne er de samme. Formand for elevrådet i Saxogade, deler dog ikke ledelsens bekymringer. - Det går helt fint. Vi går på handelsskole for at lære noget, og med den rigtige holdning til undervisningen er 30 i en klasse ikke noget problem. - Vi har diskuteret det på møder, og eleverne her på stedet er stort set enige om, at der er penge nok. Tirsdag udtrykte elever på handelsgymnasiet i Turøgade til gengæld vrede over skolernes tilstand, da de demonstrerede for lavere klassekvotienter - højest 28.