Vi får ikke socialisme

EMNER 25. februar 2011 05:00

S-SF-R-EL: Flere borgerlige debattører er nu så langt ude i den halsbrækkende øvelse at forsøge at bevare regeringsmagten, at de har smidt selveste socialistkortet. De er af den overbevisning, at hvis Socialdemokraterne vinder næste valg sammen med SF, Enhedslisten og De Radikale, får vi simpelthen socialisme i Danmark. Man kan måske sige, at vi bliver lidt mere sociale, når "socialisterne" vinder valget - forstået på den måde, at vi igen begynder at tænke lidt mere på at hjælpe hinanden, end vi har gjort de sidste 10 år, men det bliver langtfra socialisme. Nu forholder det sig også sådan, at alle opstillede partier bekender sig til demokrati, så skulle der komme en snert af for meget fællesskab, kan de danske vælgere sagtens vælge om om senest fire år. Så mon ikke vi kan tage det ganske roligt og trygt stemme på et af de partier, der vil Danmark noget godt, også selvom nogle af dem i deres partiers principprogrammer skulle bekende sig til en form for demokratisk socialisme. Når det så er slået fast, så ærgrer det nu, at de borgerlige debattører forsøger at stille tingene op i rød blok og blå blok, for det er jo ikke et valg mellem socialisme og liberalisme, det er jo et valg mellem, om vi vil solidaritetens og fællesskabets vej, eller om vi vil egoismens snævre vej. Ikke sagt, at vi ikke kan rulle tilbage, hvis vi fortsætter med en borgerlig regering, men på mange måder bliver næste valg skelsættende for hele den måde, vi tænker vores fremtidige samfund. Det er givet, at hvis de borgerlige vinder, vil de bruge de næste fire år til at vanskeliggøre fagbevægelsens arbejde endnu mere, og de vil gøre alt for at gøre livet for ganske almindelige lønmodtagere endnu sværere. I forvejen har de hugget hårdt ned på mange af de velfærdsgoder, især fagbevægelsen har stået for - uddannelse, arbejdsmiljø, efterløn, arbejdsløshedsunderstøttelse osv. Om man kan lide fagbevægelsen eller ej, er sådan set ligegyldigt, men faktum er, at rigtig mange danskere har nydt godt af det store arbejde og alle de kampe, fagbevægelsen har været en aktiv del af i mere end 100 år. Og når man ser på alle de kroner, LO-fagforbundene stadig henter hjem til deres medlemmer, når virksomheder forsøger at snyde deres medarbejdere, er der så sandelig stadig brug for en stærk fagbevægelse. Man spørger sig; hvorfor dette borgerlige had mod lønmodtagere og deres fællesskab. Jf. ovenstående er der kun kommet godt ud af fagbevægelsens arbejde, og i dag er fagbevægelsen en nødvendig samarbejdspartner i hele arbejdsmarkedets måde at fungere på, lige fra overenskomstforhandlinger til den daglige samarbejdspartner på virksomhederne. Fagbevægelsen er simpelthen nødvendig. Alligevel kan man dagligt se borgerlige debattører hagle løs på socialister og fagbevægelse, og vi andre ved såmænd ikke, om vi skal grine eller græde over den uvidenhed, mange borgerlige skribenter udbasunerer. Når de skælder ud på fagbevægelsen, skælder de ud på de fleste lønmodtagere, når de skælder ud på socialister, skælder de ud på den halvdel af vælgerskaren, der bare gerne vil have Danmark tilbage i en sund og positiv udvikling. Vi får ikke socialisme i Danmark, hvis Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og De Radikale danner regering, men vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, hvor der bliver gjort noget ved menneskers problemer, hvor arbejdsløse tages seriøst og hjælpes tilbage i beskæftigelse, hvor de svageste faktisk bliver hjulpet, og hvor Danmark får sin anseelse tilbage. Og hvis de borgerlige synes, det er socialisme, så er det da det, vi skal have.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...