EMNER

Vi får problemer

FOLKESKOLEFORLIG: Kære Frank Jensen. Trods din funktion som politiker mener jeg, at du har fejllæst samfundsudviklingen og er faldet for partsindlæg, der giver sig ud for videnskabelige undersøgelser. UNICEFs seneste undersøgelse, som du argumenterer med, er f. eks. et opkog af diverse forudgående snævre undersøgelser. Konklusionen er udtryk for total mangel på viden om danske samfundsforhold og dansk kultur: Danmark er beviseligt et af de første lande, hvor det lykkedes at bryde den sociale arv, der var bundet i økonomi, dårlige boligforhold, relativt dårlig infrastruktur og industrisamfundets klassedeling. Det skete ikke ved, at arbejder- og bønderbørn i pct. optog væsentlig flere uddannelsespladser end før, men ved en helt utrolig udvidelse af antallet af studiepladser med det resultat, at uddannelsesfremmede miljøer blev støvsuget for intelligensreserver. Bevares: I sådanne miljøer findes der sikkert fortsat en enkelt avisdreng, der kan blive millionær, eller et bogligt begavet hoved, der kan blive professor, hvis han som drengen i Martin A. Hansens "Bogen" får fat i en verdenshistorie . Men en enkelt svale gør jo ingen sommer, og man kan ikke tømme det sarnme kar to gange, uden at det fyldes op i mellemtiden. Det sidste er det, der i disse år sker i Danmark, fordi den sociale arv i disse år erstattes af, hvad vi kunne kalde den kulturel arv. Også i den udvikling er Danmark (desværre) "et foregangsland". I bl.a. UNICEFs opkog scorer en række lande derfor på at bryde den sociale arv, som vi i Danmark fik has på ved udgangen af 1970'erne. Danmark får derimod minuspoint, fordi vi for fuld damp løber ind i næste problemstilling, der tilhører informations- eller videnssamfundet: en kulturelle arv, der selvfølgelig har ligheder med den sociale arv, men også er forskellig fra denne. Intet land og intet uddannelsessystem har til dato fundet nøglen til at bryde denne kulturelle arv. Folkeskoleforliget er derfor udtryk for juniorpolitik på en tørnmerflåde. Hvilket giver problemer, når vinden vender. Og det gør den, når det går op for landsbytosserne, at Dansk Folkeparti for dem er bedrag ved højlys dag. Det er deres børn, der kommer til at betale forligets pris. Spørg blot i Preussen. Der har de erfaringer fra såvel Bismarck som kommunisterne.