Vi finder de 15 mia. kr.

VKO har givet skattelettelser til de rigeste danskere i en tid, hvor der ikke har været råd til det. Og nu er det så særligt udvalgte grupper, der skal betale regningen, nemlig de arbejdsløse og børnefamilierne. En kommende S-ledet regering vil ikke lade de dårligst stillede betale regningen for regeringens uansvarlighed, og vi vil ikke acceptere flere forringelser i vores fælles velfærd.

Sammen med SF foreslår vi en løsning, hvor vi alle sammen bidrager til at få Danmark igennem krisen. Lønmodtagernes organisationer støtter vores økonomiske plan og har givet os håndslag på, at de er klar til at leve op til deres ansvar og gøre deres for, at vi samlet set øger arbejdstiden for derved at forbedre vores økonomi år for år. Det kræver 15 mia kr. og alene ved at øge den gennemsnitlige arbejdstid med 12 minutter dagligt kan vi finde de penge. Det har regeringens egen arbejdsmarkedskommission også regnet sig frem til. Men der er mange andre muligheder, som selvfølgelig skal inddrages i forhandlinger med arbejdsmarkedets parter. Det skal blandt andet være muligt for langt flere at gå fra deltid til fuldtid. Efterlønnere skal have lov til at arbejde mere ved siden af efterlønnen, og ældre skal have incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi skal mindske sygefraværet, og danske unge skal hurtigere igennem uddannelserne. Og det er blot for at nævne nogle af de muligheder, der kan indgå i en aftale med arbejdsmarkedets parter, som vil løse de grundlæggende udfordringer i dansk økonomi. Regeringen skoser fagbevægelsen, når den erklærer sig klar til at tage ansvar for et moderne velfærdssamfund. Det finder jeg helt ærligt både ubegribeligt, arrogant og uansvarligt. Når vi får regeringsansvaret, vil vi naturligvis tage imod den udstrakte hånd, så vi med en historisk trepartsaftale kan sikre, at Danmark står sammen om at løfte den opgave, det er at bremse nedturen og skabe en ny tro på fremtiden.