Vi fløjter til timeout i skolefusion

Forældregruppen fra Fladstrand skole skriver i dette læserbrev, hvorfor de ønsker pause i skolesammenlægningen.

Vi har - i 2 forskellige artikler - læst, at vi er aggressive. Det berører os dybt, at det er det adjektiv man vælger at bruge om Fladstrands forældre der har deltaget i denne debat omkring skolesammenlægningen. Aggressive er et meget stærkt ord. Det er ingen hemmelighed, at vi er en gruppe forældre, der har brugt rigtig meget tid og energi på, at sætte os ind i alt, hvad den her sammenlægning medfører af godt og ondt. En flok mennesker, der har fundet sammen om en fælles sag, som vi alle brænder for - nemlig vores børn og deres skolegang. Vi er i denne proces blevet hængt ud som værende en lille gruppe forældre, men har faktisk næsten 300 underskrifter i ryggen. Vi befinder os i en tid hvor uddannelse er nøgleord for fremtiden og ser det som vores pligt som forældre, at sørge for at vores børn får en god og tryg skolegang, der stimulerer til at forsætte i uddannelsessystemet - vi har ikke råd til at tabe børn på gulvet og derfor er vi forpligtet til at værne om vores børns skolegang. Det vi alle sammen ønsker er en god skolegang for vores børn og dermed mener vi alle de børn der har deres daglige gang på Fladstrand og på Abildgård. Vi har et ønske om, at vi hver dag kan sende vores børn hen på en skole, der er indrettet og ikke mindst godkendt til at rumme vores kæreste eje. Vi har forsøgt at udtrykke os fagligt og sagligt, måske har vi ikke været gode nok til at udtrykke os korrekt, eller også er vi blevet misforstået. Noget kan vi dog alle blive enige om, forældre fra såvel Abildgård som Fladstrand, vi ønsker den bedste skolegang for vores børn, og dette skal foregå på et grundigt gennemarbejdet grundlag. Hele dette menageri bunder i mangel på indflydelse, kommunikation og information. At tillade at forholde sig kritisk, er noget vi skal være stolte af og værne om - det er demokrati. Og i den ånd opdrager vi vores børn, at de også må stille spørgsmål til omverdenen, hvis de ikke kan finde svar eller føler tingene foregår på forkerte grundlag. Vi henvendte os til skolen for at få svar, men fik ikke den information vi søgte - om hvorfor den vandrette deling var valgt, ud fra hvilke pædagogiske retningslinjer og hvorledes værdierne for vores børns kommende skole så ud - kun en besked, at der ikke var noget at orientere om. Derfor gik vi det eneste sted hen vi kunne, for at få en forklaring - vores folkevalgte politikere. Først blev vi meget kede af det, dernæst enormt frustreret. Mangel på planlægning, forbehold for godkendelse af div. myndighedskrav og ingen økonomiske beregninger på besparelsen vandret kontra lodret deling af børnene eller fremadrettet økonomiske beregninger. Dybt rystet over manglende tilbundsgående arbejdsgrundlag fortsatte vi kampen for at få byens bedste skole i Nordbyen. Enormt engagerede lærere og rummelige pædagoger - skolen - vores børns andet hjem. En skole, som i samarbejde med fantastiske lærere, elever og forældre fra Abildgård og Fladstrand virkelig kunne blive en skole i verdensklasse. Men for os at se er det en helheds skole, ikke en småbørnsskole eller en overbygningsskole, hvor der ikke er fysisk plads til børnene, og hvor der er specialbørn som kræver og har specielle behov, deres rum vil også blive indskrænket betydeligt når skolen allerede 1. juni skal rumme 76 nye 0.klasseselever og yderlige 150 elever 1. august. Vi synes det er rigtig beklageligt, at personalegruppen på Abildgård her i 11. time står frem og udtrykker bekymring for det fremtidige samarbejde/arbejdsmiljø og her i sidste øjeblik forsøger at redegøre for den pædagogiske opdeling man ønsker. Hvorfor er man ikke kommet på banen noget før? Og hvorfor repræsenterer man kun den ene halvdel af Frydenstrandskolen? MEN det, der gør os allermest kede af det, er når vi tænker på hvor let alt det her kunne være undgået. Hvis der fra starten havde været orientering/dialog - og her tænker vi helt tilbage til midt marts måned hvor deling af elever blev officiel for os forældre - så ville rigtig mange misforståelser være undgået. I stedet har denne manglende orientering/dialog indirekte været skyld i, at forældre er blevet spillet ud mod hinanden og ikke mindst nu lærere og forældre pga en avisartikel. Ikke et optimalt grundlag for et fremtidigt samarbejde. Det ville være godt for alle parter at fusionsprocessen bliver udsat min. til skoleåret 2013, så skår kan blive klinket og grundstenen for den blivende skole kan blive lagt. Visioner og arbejdsgrundlag kan udarbejdes uden hastværk, så vi her i Nordbyen får en skole vi alle kan være stolte af - Frydenstrandskolen. Men måske var den bedste løsning at der blev givet TIME-OUT for denne skolesammenlægning mellem Abildgård og Fladstrand, til den nye midtbyskole står færdig og derefter se hvad de reelle behov siger. Forvaltning har udtalt at provenuet var det sammen ved en lodret som vandret deling ved klasse optimering. Hvorfor så ikke vælge den lodrette deling, dvs man undgår flytning af mere end 400 elever, ingen udgifter til trafiksikkerhed, klargøring af lokaler etc. - der udvises økonomisk ansvarlighed overfor en slunken kommunekasse og der vil blive tid til at udarbejde et grundigt arbejdsgrundlag for de skoler der skal bestå. Vi fløjter til TIME-OUT. Mange hilsner fra forældre-gruppen på Fladstrand skole.