Vi flytter ikke efter arbejde

FASTGROET:Dansken flytter gerne for at få en bedre bolig eller for at komme nærmere venner og familie, men ikke for jobbets skyld Danskerne har generelt ikke noget imod at rykke teltpælene op og udskifte adressen med en ny. Men de er ikke glade for at flytte på grund af et arbejde. Det viser en ny undersøgelse, hvor Nordisk Råd har fået svar fra 9600 borgere i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island om holdningen til deres nuværende bopæl og deres vilje til at skifte adresse. - Vi er meget overraskede over, at kun hver femte er villige til at flytte på grund af arbejde. De fleste angiver bedre boligforhold eller kortere afstand til familie og venner, som hovedårsag til at skifte adresse, fortæller rådgiver i Nordisk Råd, Hans Nyström. Forsker Emma Lundholm fra Umeå Universitet er en af fire forskere bag undersøgelsen. Hun havde på forhånd ventet, at Danmark ville skille sig væsentligt ud i forhold til Norge, Sverige, Finland og Island på grund af de relativt korte afstande i landet. - Danskere med en høj uddannelse er en anelse mindre mobile end højtuddannede i Sverige, Norge og Finland, men det er meget lidt. Samtidig overvejer flere danskere at flytte fra deres nuværende bopæl, selv om alle vennerne bor i nærheden. Endelig er der større sandsynlighed for at danske tilflyttere til landdistrikterne har børn. Ellers følger Danmark de samme mønstre som i de øvrige nordiske lande med hensyn til årsager til at flytte, siger den svenske forsker. Byboere mest glade Undersøgelser fra 1960"erne og 1970"erne viste, at folk ikke var særligt glade for at flytte dengang. Men man gjorde det af hensyn til at få arbejde. Sådan er det ikke mere. Nu er boligforholdene suverænt den vigtigste grund til at bestille en flyttevogn. Til gengæld er arbejdstagerne i dag indstillet på at pendle væsentligt længere mellem bopælen og jobbet. De mest mobile er unge mennesker. For dem spiller uddannelse en stor rolle, mens sociale forhold og familiære relationer betyder mindre. Næstmest mobile er pensionisterne. Med andre ord er det hovedsaligt folk uden for arbejdsmarkedet, som flytter mest. Deltagerne i undersøgelsen er også blevet spurgt om, deres tilfredshed med deres nuværende bopæl. Omkring 80 procent er ovenud tilpasse med at bo, hvor de bor. Dog er storbyboerne mere tilfredse med livet end landsbyboerne. - Det er især ungdommen, som trækker tilfredshedsgennemsnittet ned i de mindre bysamfund. De savner en større social omgangskreds og flere kulturelle tilbud. Derfor er udviklingen siden 1970"erne gået i retningen af, at flere bor i storbyer og forstæder sammenlignet med, hvor mange der er vokset op de steder, siger forsker Emma Lundholm fra Umeå Universitet.