EMNER

- Vi føler os som ét folk

BRØNDERSLEV:- Vi føler os som i aften som ét folk, én nation der har en lang og historiebestemt fælles kulturbaggrund. Det sagde børne- og kulturudvalgsformand Lene Hansen (S) i sin tale til midsommerfesten på Vildmosemuseet i Brønderslev. - Til dagligt kan det undertiden være svært at få øje på en fællesnævner for det at være dansk, og der er mange, der er bange for den indflydelse fremmede kulturer får her i landet. Der er mange træk fra især Islams tradition, som jeg også nødigt vil se som en bestanddel af dansk kultur, men hvis vi er bevidste om, at demokrati og ligestilling mellem mænd og kvinder er nogle af de værdier vi vil kendes på, og noget samfundet rent faktisk bygger på - hvis vi er bevidste om, at vi vil have vore værdier respekteret, så kan andre kulturindslag kun være en berigelse og et løft til det danske samfund. - Tidens trend går i retning af isolation og individualisme. Men individualisme og fællesskab er ikke hinandens modsætninger. Selv om nogen i dag gerne vil have os til at tro på, at individets ubegrænsede frihed er et gode, så skal min påstand være: Det vi hellere vil have, er et forpligtende fællesskab med plads til den individuelle frihed - og hvordan får vi genskabt det? Her kan traditionerne komme til at spille en rolle, sagde Lene Hansen.