EMNER

Vi fortsætter med havnesagen

Per Lyngby.

Per Lyngby.

Normalt fremhæver jeg ikke bestemte journalister i NORDJYSKE Stiftstidende, for det at udgive avis og øvrige medier er en holdindsats. I dag vil jeg gøre en undtagelse. Sagen er, at vi for præcis en uge siden her i avisen fremlagde en række forhold om Aalborg Havn A/S’ omdiskuterede salg af Østre Havn i 2006 til A. Enggaard A/S. Grunden, der af både køber og sælger er blevet betegnet som byens bedste og Aalborgs Manhattan, blev solgt for 44 millioner kroner og kan i sidste ende nå op på 105 millioner kroner afhængig af, hvor mange etagemeter der opføres. Grunden blev ikke udbudt til salg, inden den blev solgt, hvorved andre blev afskåret fra at byde på den. Det har skabt debat om, hvorvidt salgsprisen nu også var den rigtige. Aalborg Kommune ejer 98 procent af aktierne i Aalborg Havn A/S, som ikke er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt. Flertallet i havnebestyrelsen udgøres af fem byrådsmedlemmer med borgmester Henning G. Jensen som formand. Det har skabt debat om, at offentligt ejede selskaber også bør omfattes af offentlighed og dermed mulighed for, at borgerne kan få indsigt. Disse spørgsmål har vore tre dygtige journalister, Anders G. Mortensen, Jesper Schouenborg og Martin Frandsen, forsøgt at få svar på. De har arbejdet ihærdigt og grundigt i længere tid med sagen, blandt andet med baggrund i en rapport, som vurderingseksperten, valuar Peter Reinholdt fra GaardeErhverv A/S, har udarbejdet for NORDJYSKE Medier. Desværre lavede vi en regnefejl i vurderingen af, om Østre Havn i 2006 blev handlet til den rigtige pris. Men det rokker ikke ved resten af det solide journalistiske arbejde, vore tre medarbejdere har lavet i sagen om Østre Havn. Og helt i tråd med deres og avisens etik, rettede vi naturligvis fejlen. I vores iver efter at gøre det på avisens forside i tirsdags, kom det beklageligvis til at fremstå som et knæfald for køberen af grunden, A. Enggaard A/S, der lagde sine egne tal på bordet. Og værre endnu: det kom til at fremstå som en desavouering af vore tre medarbejdere og det arbejde, de havde lavet. Det er mit ansvar, at det indtryk kom til at stå tilbage, og ingen beklager det mere end jeg. For begge dele er forkerte. Ingen personer, organisationer eller virksomheder har indflydelse på, hvordan vi redigerer NORDJYSKE Stiftstidende. Og de tre journalister har min og chefredaktionens fulde tillid og opbakning i deres arbejde. Som avis har vi grundlæggende tre journalistiske mål: Vi skal sørge for at orientere borgerne - offentligheden - om væsentlige, relevante begivenheder og nyheder, som klæder dem på til at udøve deres demokratiske rettigheder og blande sig i debatten. Vi skal opføre os etisk korrekt, hvilket vil sige, at vi skal være fair i vores dækning og rette fejl, når vi kommer til at begå sådanne. Og vi skal undersøge sager, som offentligheden ellers ikke på anden vis kan få indsigt i. Alle tre mål har Anders G. Mortensen, Jesper Schouenborg og Martin Frandsen levet flot op til i deres dækning af Østre Havn sagen. Og det ved jeg, at de fortsat vil gøre. For vi fortsætter med at dække sagen om Østre Havn. Vurderingseksperten Peter Reinholdt fastholder sin rapport - også efter at A. Enggaard A/S har lagt sine egne tal frem. Og Reinholdt fastholder, at det var højst ejendommeligt og letsindigt, at havnegrunden blev solgt uden udbud og en uvildig vurdering. Desuden er Konkurrencestyrelsen i færd med at undersøge handlen. De sidste ord er ikke skrevet i denne sag. God søndag.