Vi fyldes med løgn

FISKERI:Hvor længe skal vi lovlydige danske fiskere finde os i, at fødevareministeren og hendes embedsmænd bliver ved med at fylde den danske befolkning med løgn og i samme åndedræt ødelægger danske statsborgeres nationale fiskeressourcer? Med en fuldstændig forfejlet fiskeripolitik, som de påstår har til formål at beskytte fiskebestandene, men som, siden den blev indført i 1983, kun har ført til nådeløs ophugning af Europas engang største og mest moderne fiskeflåde og nedlæggelse af enormt mange arbejdspladser i følgeerhverv. Biologer anbefaler stadig nedskæringer i kvoterne, selv om man har gjort det i alle årene samtidig med ophugning og indførsel af et Stasi-lignende kontrol og registreringssystem: kontroller, kontrolskibe, satellitovervågning af fiskerbådene, fangstjournaler, tvungen indberetning af alle landinger fra fiskesotennger, fiskeaktioner og fiskeeksportører til fiskeriministeriet. Når man tager en vurdering af hele forløbet, må politikerne, embedsmændene og biologerne se realiteterne i øjnene og erkende, at deres fiskeripolitik og genopretningsplaner, har slået fejl og er resulteret i total katastrofe. Fiskeripolitiken tager ikke hensyn til menneskelige og økonomiske forhold, men belønner kun dem, som nådeløst genudsætter de døde fisk, som de har fanget for meget på grund af kvoter, og straffer dem, som der syntes, at dette spil er vanvittigt og ikke har menneskelige ressourcer til at deltage i denne enorme destruktion af nationale naturressourcer med store bøder, konfiskationer og inddragelser af fiskeri-licencer som oftest fører til at fartøjerne går fallit, og at man nedlægger yderlige arbejdspladser. Dette politiske galmandsværk må stoppes. Udnyt vore nationale tildelte naturresoucer, så alt det, der fanges, ilandbringes og forvaltes på en sådan måde, at det giver flest mulige arbejdspladser i vore lokalsamfund, og ikke som nu, hvor politikerne er i fuld gang med at privatisere og kapitalisere vore nationale rettigheder. Dette får man ved at genudsætte de små billige og døde fisk for derefter kun at ilandbringe de store og dyre fisk, så kun disse bliver trukket fra kvoterne. Altså et nyt politikerskabt problem, nemlig et økonomisk diktat, som kun føre til yderlig meningsløs reduktion af vores i forvejen hårdt pressede maritime nationale naturresourcer.