Redningsvæsen

Vi går ikke mest op i penge

REDNINGSKORPS: Kære amtsrådsmedlem Karsten Højen. Vi er ikke tyndhudede hos Falck. Det ligger næsten i sagens natur. Som ansatte i et redningskorps, der dagligt oplever at skulle hjælpe eksempelvis hårdt kvæstede trafikofre, håndtere pårørende til syge og døde og samtidig skulle yde en professionel behandling, er vi vant til en hverdag, som byder på barske oplevelser. Det lever vi med, vi lever oven i købet godt med det. Det skyldes en eneste grund - nemlig den, at vores indsats gør en forskel. Mest dramatisk gør det en forskel mellem liv og død. Andre gange finder vi arbejdsglæden i at give patienterne en tryg og god oplevelse. Rammen for vort arbejde i Falck er Redningskorpsets seks værdier: Hjælpsom, handlekraftig, tilgængelig, kompetent, hurtig og troværdig. Disse seks værdier kender alle ansatte i Falck, og vi bruger dem som fundament i vort arbejde - uanset om det er svært tilskadekomne patienter, der hurtigt skal bringes på hospitalet, eller det er en bilist, der har brug for hjælp for at komme videre. Derfor rammer det hårdt, når du, Karsten Højen, 26.3. antyder, at Falck sætter ønsket om økonomiske resultater højere end at sikre, at de nordjyske borgere har den bedst mulige ambulancetjeneste. Lad det være sagt med det samme. Falck er en virksomhed, som på lige fod med andre virksomheder er nødt til at sikre, at indtægterne står mål med udgifterne. Men at antyde at Falck tilsidesætter hensynet til patienterne, er simpelthen ikke fair. Jeg vil faktisk gå som langt som til at sige, at den slags antydninger ikke hører nogen steder hjemme. Hvis det virkelig var tilfældet, ville Falck for mange år siden have mistet opgaven med at køre ambulancer i Danmark. Den igangværende debat om den fremtidige ambulancestruktur i Nordjyllands Amt har skabt usikkerhed hos mange borgere. Med rette stiller de spørgsmålstegn ved, om en nye struktur vil stille deres lokalområde dårligere. Og det er klart, at besparelser på ambulanceområdet alt andet lige vil forringe servicen. Det er logik. Opgaven i forbindelse med besparelser er selvfølgelig at sikre, at disse forringelser bliver så minimale som mulige, og at borgere i alle områder er sikret en ambulancetjeneste, der fortsat har et niveau, som alle kan føle sig trygge ved. Du kommenterer beredskaber i den Nordjyske ambulancetjeneste. Ambulancetjenesten i Nordjylland baserer sig ikke på beredskaber - men på et gennemsnitligt responstidsmål, hvor et antal stationer med mandskab og ambulancer udgør fundamentet i en kvalitetsmæssig meget høj ambulancetjeneste. Som dokumentation for på dette, var der faktisk ikke mere end 271 ambulanceudrykninger over 20 minutter Dette svarer til 1,73 pct. af samtlige 15.708 ambulancekørsler. Du kommenterer yderligere, at der bør være forskel på nattetimer og dagtimer. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det allerede er tilfældet i dag. Faktisk er der til tider mere end 40 ambulancer i drift samtidigt i det Nordjyske. Dette fremgår af hyppighedsanalyser i ambulancetjenesten. Som du helt rigtigt skriver, har vi fra Falcks side aktivt prøvet at komme med nogle bud på, hvordan disse besparelser, som Nordjyllands Amt har ønsket, kan gennemføres til mindst mulig gene for borgerne. Vi har analyseret ambulancetjenesten. Det kan oplyses, at Aalborg Kommune er blandt de fire kommuner i Nordjylland, der har flest ture over 20 minutter. Vi deltager aktivt med oplæg til forvaltningen - også når det gælder besparelser - fordi vi fra vort daglige arbejde har en stor indsigt i ambulancedrift. Vi vil gerne som en ansvarlig virksomhed bidrage med vores viden og kompetence - også i en situation, hvor Nordjyllands Amt - og det amtsråd som du er en del af - skal spare penge. Men vi vil ikke efterfølgende beskyldes for at have en skjult dagsorden, hvor vi - som du antyder i dit avisindlæg - går efter at tjene flere penge på bekostning af patienternes tryghed og sikkerhed. Vi vil ikke tillægges motiver om skjulte ekstra indtægter og så videre, blot fordi vi aktivt efter ønsker fra amtet peger på nogle løsningsforslag. Vi forventer, at de analyser, kommentarer og faktuelle oplysninger der lægges frem, tages medovervejelserne. Andet er ganske simpelt ikke fair. Derfor vil jeg gerne invitere dig en dag med ud i den nordjyske ambulancetjeneste. Ring til mig og sig, hvornår du har tid. Så skal jeg sørge for, at du ved selvsyn kommer til at opleve Falck-reddere, der med hele deres sjæl kæmper for at leve op til de seks værdier; hjælpsom, handlekraftig, tilgængelig, kompetent, hurtig og troværdig. Og som fordomsfrit og uden mistænkeliggørelse gør, hvad de kan, for at de nordjyske borgere får den bedst mulige service - også i situationer, hvor de ikke blot er borgere, men også patienter, som står i en situation, hvor de har brug for en hjælpende hånd.