Lokalpolitik

Vi gav dig ikke mandat til salg - Erik!

Kommunen købte statshavnen for et alt for stort beløb, mener Sven Nedergaard

Kommunen købte statshavnen for et alt for stort beløb, mener Sven Nedergaard

Af Sven Nedergaard Nordstjernevej 6, Frederikshavn SALG: Kære Jens Hedegaard: I de to flotte artikler i ”Vores By - Frederikshavn m.v.” i søndagens avis velskrevne af Carl Åge Østergaard, skulle man umiddelbart tro, at du blevet medlem af Det Radikale Venstre. Du svinger frem og tilbage mellem at stemme for salg af el- og varmeforsyning i Frederikshavn Kommune til private investorer og bevarelse af funktionerne i kommunalt ejede selskaber. Hvorfor fortæller du ikke dine vælgere hele sandheden? Du berører den lige lidt, nemlig ”at et eventuelt salgsprovenu kunne og burde målrettes en indsats på at bruge vindenergi og jordvarme - i overensstemmelse med regeringens grønne målsætninger.” Citat slut. Det er korrekt, Jens Hedegaard, som du udtaler, at loven om virksomhedsoverdragelse gælder også overfor medarbejderne i Forsyningsselskaberne m.h.t. disses jobs. Men følger der en tryghedsgaranti med i ansættelsen på, hvor længe en køber er bundet til at beholde medarbejderne ved eksempelvis rationaliseringer, flytning af eksempelvis administration, en re- eller omorganisering eller en centralisering for at opnå synergieffekten i stordriftsfordelene? Og kan man pålægge en ny ejer ( køber ) at anvende et eventult overskud i driften til investering i grøn energi, såfremt dette bliver dyrere i investering og forrentning, end de nuværende forsyningskanaler. Tror du ikke, at købers interesse først og fremmest ligger i at skaffe sine aktionærer så store udlodninger som muligt, dette er vel sund forretningsmæssig målsætning i en privat drevet virksomhed. Men i dette tilfælde er der tale om andre og helt bassale interesser, nemlig forsyningssikkerhed og service overfor borgerne, udført af lokale firmaer og lokale skatteborgere, så pengene bliver i lokalområdet. Iflg. Dagens Nordjyske Stiftstidende ser det ud til at Frederikshavn Kommune indtil videre sagtens kan skaffe egnede og gode lokaler til sine medarbejdere, jeg tænker her bl.a. på flytningen af servicefunktioner, til Brian Severinsens udmærkede ejendomme på Knivholtvej og Phønix i Vestergade. Investorer til kommunale kontorer og administration er der sikkert mange af. Anvend eksempelvis med sagen ”Arena Nord” som forbillede. Beskriv grundigt og gennemarbejdet, hvad kommunen har behov for og forespørg, (som i nævnte tilfælde Trigon A/S ) eller andre lokale entrepenører og investorer: ”Hvad og hvor meget kan vi få for denne sæk penge og med de ønsker vi har - og hvad koster huslejen” ikke for at købe administrationsbygningen eller skolen, skolerne, men for at anvende dem til deres formål. Det er vel ikke tidligere set, at en offentlig myndighed kan bygge billigere end et privat entrepenørfirma. Og i disse tilfælde er det vel ikke så vigtigt, hvem ejeren er. Loven om virksomhedsudlejning er på de fleste områder ganske klar. Fortæl nu borgerne og dine egne vælgere hele sandheden, hvorfor skal den forties.? Jeg tror på, og sædvanligvis særdeles velunderrettede kilder i det politiske liv i Frederikshavn Ny Kommune tror det samme, nemlig at der er lavet en rigtig studehandel imellem vores borgmester og miljøminister og energiminister, en studehandel, som skal holdes skjult for borgerne, nemlig dette: Såfremt Frederikshavn Kommune skal have sin andel af pengene til at udvikle grøn energi som nævnt ovenfor og være med i rækken af forsøgskommuner, som får tildelt statspenge til disse udviklingsprojekter, vil ovennævnte 2 ministre se meget velvilligt på en ansøgning fra Frederikshavn Kommune, såfremt vi selv kommer med pengene og giver finansministeren de meget omtalte 600 mio. kr. (eller hvad tallet nu end måtte blive - ingen kender det vel endnu) Og kære borgmester Erik Sørensen: Tror du selv på, at vi ca. 14.000, (kender ikke det nøjagtige antal stemmer, du fik, men det var mange) som stemte dig ind som borgmester i Frederikshavn Ny Kommune, gav dig dette mandat? Facts: Frederikshavn Kommune købte for nogle år siden statshavnen for et alt for stort beløb. Forhandlerne dengang (desværre set i bakspejlet er det nu for sent) burde have været daværende formand for havnens areallejere, Skibshandler, nu desværre afdøde, K.A. Olsen samt dir. Valdemar Christensen fra Stena Line. Så havde vi nok sparet 100 mio. kr. i købsprisen. Alligevel godt gjort af forhandlerne med Erik Sørensen i spidsen, at få indføjet i salgsaftalerne, at såfremt konkurrence fra broer o.l. fik Frederikshavn Havns indtjening til at falde, skulle prisen genforhandles. Men dette er svært i dag, når den særdeles veldrevne kommunale havn møder frem med et 2-cifret mio-overskud og samtidig med den anden hånd beder staten om nedsættelse af købsprisen. Dette svarer faktisk til at millionæren anmoder om bistandshjælp... Og igen, Jens Hedegaard: Er sandheden ikke, med din nølende indstilling, at du kun har indflydelse i kommunen, såfremt du render borgmester og det øvrige samarbejdsflertal i halen og stemmer som dem, selv om du personligt mener noget andet.? Du siger selv, at det godt nok er forbrugernes penge, men at de nu tilhører kommunen. Jamen jeg spørger igen: Er forbrugerne, d.v.s. borgerne ikke identisk med kommunen. Udgøres kommunen ikke af borgerne? Personligt tror jeg ikke, det er så vigtig for forbrugerne at få udloddet et evt. provenu efter salget, som at været sikret en lokal forsyning, som man også lokalt har indflydelse på. Varmen kan der ikke rører meget ved, men serviceringen af denne kan flyttes til Sverige eller Vejle. Et vandrør springer i fjernvarmenettet og reparatørerne kommer langvejs fra. En snestorm vælter et par elmaster, og vi skal ringe til Norge eller Sverige, få at få rejst dem igen og få varme og lys i de små stuer. (Dette er ikke facts, men værste konsekvens af et salg af forsyningsenhederne) Og igen: Har det slet ingen betydning for kommunen, at der fra varme og elforsyningens 2 kommunale aktieselskaber overføres 2-cifrede mio. beløb til kommunekassen hvert år.? Det er jo veldrevne og velfungerende virksomheder. Som delvis selvstændig gennem snart 40 år burde jeg egentlig være tilhænger af det påtænkte salg. En kommune skal ikke leje entreprenør eller restauratør i konkurrence med private for borgernes penge. Men det er der jo slet ikke tale om i dette tilfælde. 3-F næstformand Bodil Pedersen har startet en underskriftsindsamling mod salget. Hun lagde lister i Frederikshavnerhallen i søndags, til vores loppemarked. 100 skrev under i protest, og hvis man nærstuderer navnene, finder man, at de svarer ret godt til nuværende byråds sammensætning, nemlig fordelingen mellem konservative, venstre, U. P- og socialdemokrater. Derfor: Klap lige hesten en extra gang, kære byråd, og tænkt endnu en gang over konsekvenserne af et salg.