Vi glæder os til at få en "søsterinstitution"

EMNER 26. september 2002 08:00

OPBAKNING: Vi vil med dette indlæg gerne udtrykke vores opbakning til Sovkrogsvejs personale og bestyrelses bestræbelser på at få endnu en naturbørnehave i Skagen Kommune. Kløvermarken har nu eksisteret i 11 år, og i løbet af årene har vi oplevet, at Skagen Kommunes forældre i stigende grad bevidst ønsker, at deres børn skal gå i en naturinstitution. Vores venteliste er hvert år stor, langt større end de pladser, vi har til rådighed, når de kommende skolebørn stopper. Det er i vores øjne et vink med en vognstang om, at mange forældre i dag prioriterer deres børns muligheder for at kunne gå i en naturinstitution. Vi har glædet os og set frem til at få en "søsterinstitution", som kunne være til gensidig inspiration i forhold til vores måde at arbejde på, til endnu bedre brug af naturen og til erfaringsudveksling. I de 11 år på Kløvermarken er langt de fleste børn vi har sendt videre til skolen nogle selvstændige, robuste og kropsligt stærke små mennesker. De har gennem tre år gjort sig erfaringer med deres kropslige formåen, kunnet udvikle den sammen med vi voksne og konstant vokse med opgaven. Naturen, som vi dagligt har kunnet færdes i, har i allerhøjeste grad været en vigtig medspiller i den sammenhæng. At kende og kunne bruge sin krop er en nødvendig forudsætning for den senere skolegang, i og med at et barn, hvis hele koncentration skal bruges til at mestre sin krop ikke samtidig kan opfange med øjne og ører (konklusion fra "Ute på dagis" rapport om naturinstitutioner). Vi har gennem årene også oplevet, at vi er blevet brugt i større og større omfang af de andre institutioner, i og med at vores store område har noget at byde på, som desværre ikke findes i parcellerne omkring de andre institutioner i Skagen. Fik vi således endnu en naturbørnehave, vil der for alle være endnu et sted, hvor man kunne komme på besøg og få andre udfordringer, end dem vi har til daglig. Vi har gjort vores erfaringer med de af forskerne fremsatte plusser ved at arbejde i en naturinstitution, og vores erfaring er: - At børnene bliver bedre til at koncentrere sig om det, de er i gang med. - At de oplever færre konflikter i løbet af en dag, blandt andet fordi pladsen er så stor, at kan lege i fred, der hvor de har besluttet at lege. - At de har overskud til at løse de konflikter de har med hinanden. - At de stimuleres til mere fantasifulde og fysisk udfordrende lege. - At de bliver mere hensynsfulde og lydhøre overfor hinanden. De store er for eksempel meget gode til at hjælpe og inddrage de små. - At de får en bedre motorik. - At de får mindre stress. Der er altid en dejlig ro over Kløvermarken. - At de har færre sygedage i vores børnegruppe. (Hvilket jo i sidste ende betyder, at forældrene har mindre fravær på deres respektive jobs). - At de får meget mere frisk luft og lys end andre børn. Vi har ikke oplevet at vores beliggenhed har været et problem i forhold til at hente og bringe børnene. I dag har vi således også børn fra alle områder af Skagen. Der går børn i børnehaven fra Bankekvarteret, fra Østerby, Vesterby og Nordbyen. Vi håber på at man i byrådet endnu engang vil satse på visioner, engagement, vilje og handlekraft. Denne gang er det Sovkrogsvej personale og bestyrelses visioner, der skal satses på, for vi er enige i, at man så får værdier, som ikke kan måles i kroner og ører, og samtidig får en institution, hvor alle brænder af engagement for at gøre "Det nye Sovkrogsvej" til endnu en institution ud over det sædvanlige.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...