- Vi gør en indsats mod CO2

I Jammerbugt Kommune har vi fokus på klima- og energiproblemstillingerne og vi har de sidste 3 år arbejdet med projektet "feje for egen dør".

Borgmester Mogens Gade Aabybro

Borgmester Mogens Gade Aabybro

I projektet indgår en lang række af kommunens arbejdspladser. Primært børnehaver, skoler, plejehjem, materielgårde, genbrugspladser samt forvaltninger. I arbejdet indgår bl.a. uddannelse af nøglemedarbejdere og etablering af erfa-grupper. Formålet med projektet er at sikre systematisk miljøarbejde, sikre løbende forbedringer (ressource, klima og miljø), sikre viden samt holdningsbearbejdning. Resultatet af denne indsats vil vise sig over en årrække, idet projektet i stor udstrækning bygger på holdningsbearbejdning og ændring af adfærd. Jammerbugt Kommune har indgået en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere udslippet af CO2. Dette udslip kommer primært fra opvarmning af kommunens bygninger, forbrug af el samt kørsel i kommunens køretøjer. I projekt "feje for egen dør" indgår også fokus på kommunes øvrige forbrug med fokus på grønne indkøb, sund mad osv. I de sidste 3 år har Jammerbugt Kommune udarbejdet et CO2-regnskab. Resultatet af regnskabet for 2010 viser et fald på 1 %. I 2009 var svømmehallen i Aabybro lukket og bidrog således ikke til CO2 udledningen. Efter at svømmehallen igen blev åbnet har bidraget i 2010 til CO2 udledningen været på godt 1 %. Altså reelt et fald på godt 2 %. En effektiv metode til at mindske udledningen af CO2 er at ændre opvarmningen af de kommunale bygninger, så der ikke længere anvendes olie eller naturgas. Jammerbugt Kommune har derfor indledt et samarbejde med Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner om en strategisk energiplanlægning, som skal have fokus på at få drejet vores produktion af varme og el over på vedvarende energikilder frem for fossil brændsel. Projektet ledes af Aalborg Universitet og første fase forventes afsluttet i sommeren 2012. Ved at omlægge vores el- og varmeforsyning til bl.a. vindenergi, solvarme og biomasse kan vi bidrage væsentligt til en reduktion at CO2 udledningen. Udbredelsen af fjernvarme i f.eks. Fjerritslevområdet med kommunegarantier gør sit til fremtidig nedbringelse af udledningen - også hos borgerne. Økonomiudvalget har fokus på området via et indsatsområde omkring energirenovering - og endelig kan jeg nævne en stor messe den 17. og 18. maj i Løkken Hallen - bl.a. om energirenovering af fritidshuse, arrangeret af Hjørring og Jammerbugt Kommuner. Alt kan gøres bedre, også vores indsats omkring klima og energi. Dette indlæg ikke for at starte en debat, men for med nogle konkrete eksempler at synliggøre, at Jammerbugt Kommune så absolut arbejder målrettet på at være en klimakommune - ikke bare af navn, men af gavn.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden