Lokalpolitik

Vi gør mere end at føre valgkamp

I krig og kærlighed gælder alle kneb. Sådan siger et gammelt ordsprog. Og det gælder oftest for andet end blot krig og kærlighed – for eksempel også valgkamp. Men når knebene omfatter urigtige oplysninger, er det at gå over stregen.

Jeppe Mulvad Larsen

Jeppe Mulvad Larsen

Når Frit Forums kandidat til bestyrelsen for Aalborg Universitet, Nikolaj Vad, 27.11. udtaler til NORDJYSKE Medier, at de nuværende studenterrepræsentanter i universitetsbestyrelsen blev valgt ved udpegning, er det ganske enkelt forkert. Det er ærgerligt, at nogle har den opfattelse. Aalborg Universitet er ligesom alle andre universiteter i Danmark underlagt universitetsloven, der pålægger institutionerne at afholde valg blandt de studerende, herunder blandt andet til bestyrelsen. Desværre var der ikke andre kandidater opstillet sidste år end Studentersamfundets to. Derfor blev der - jævnfør paragraf 13 i Aalborg Universitets valgregler - afholdt fredsvalg. Det har intet med udpegning at gøre. For at undgå samme situation har Studentersamfundet længe arbejdet på at kunne opstille mere end to kandidater. Det er vigtigt for os, at der afholdes valg, således at de studerende kan give deres mening til kende. På den måde kan de studerende også fortælle os, hvad de synes om vores arbejdsindsats. Selvom Studentersamfundet er den største studenterorganisation på Aalborg Universitet, er det bestemt ikke Studentersamfundets repræsentanter, der sidder på alle pladser. Mange steder varetager mindre studenterorganisationer arbejdet meget bedre i kraft af deres lokale netværk på de enkelte studier, og det er derfor logisk, at det er deres repræsentanter, der sidder i studienævn og institutudvalg. Men når det kommer til organer som Akademisk Råd og Universitetsbestyrelsen, er det vigtigt, at repræsentanterne er bredt funderet og har et solidt netværk bag sig, for eksempel gennem en organisation som Studentersamfundet. Men Studentersamfundet gør også andet end blot at føre valgkamp for deres kandidater. Som den største studenterorganisation på Aalborg Universitet ser vi det som vores pligt at gøre opmærksom på valget. Derfor afsættes der også en del ressourcer til blot at få de studerende til at stemme.

Forsiden