Vi gransker som aldrig før for at finde frem til vores forfædre

Medlemstallet fordoblet på fem år i Slægtshistorisk Forening

BRØNDERSLEV:Der granskes som aldrig før i kirkebøger, folketællinger samt i andre arkivalier, for at finde frem til vore forfædre. I Slægtshistorisk Forening for Brønderslev-egnen konstaterer man, at interessen er stor. Der er ofte mellem 12 og 15, der kommer for at granske i arkiverne, når der holdes åbent hus to gange om ugen. Ligeledes er der også stor interesse for at lære at læse gotisk skrift, som er en betingelse, hvis man vil studere specielt i de gamle kirkebøger. - Vi arrangerer ture til Landsarkivet i Viborg, og vi har også været på Erhvervsarkivet i Århus, fortæller Annelis Sørensen fra bestyrelsen. På mandag 30. september fylder foreningen 10 år. Den stiftende generalforsamling blev holdt i kælderen på Plejehjemmet Risagerlund i Brønderslev 30. september 1992. Der var dengang 18 medlemmer. I begyndelsen havde foreningen skiftende adresser. Foreningens medlemmer samledes en enkelt gang i Føtex' kantine, og derefter flyttede foreningen til kælderen Søndergade 8 - Brønderslev Kommunes ejendom. - Det var ret besværligt. Alt skulle sættes ind i aflåste skabe, da lokalerne blev brugt af flere organisationer, mindes foreningens formand, Grethe Jensen. Egne lokaler I august 1997 flyttede foreningen ind i Mejerigade 9 (den tidligere elværksbestyrers bolig), og her har foreningen haft til huse lige siden. Slægtshistorisk Forening har fælles adresse med Brønderslev Lokalhistoriske Arkiv. - Men vi er to selvstændige foreninger, understreger Grethe Jensen. Det er en fordel ved at dele lokaler, idet de to foreninger kan trække på hinanden, og der er et godt samarbejde mellem foreningerne. Blandt andet kan Slægtshistorisk Forening trække på Lokalhistorisk Arkivs store personarkiv. Foreningens formænd gennem de 10 år har været: 1992-1994: Bodil Kalstrup, 1994-1995: Henrik W. Olesen, 1995-1999 Chr. Thøgersen og siden 1999 Grethe Jensen. Grethe Jensen fortæller om foreningens arbejde: - Vi hjælper gerne folk i gang med slægtsforskning, og vi er i øvrigt behjælpelig med at komme videre, hvadenten det er manuelt eller på computer. Studiekreds - Hvor onsdag formiddag har vi en studiekreds i gotiske håndskrifter, som er delt op i to hold - henholdsvis for begyndere og videregående. - Vi har tidligere haft kursus i slægtsforskning på computer. Vi arrangerer to foredrag om året i samarbejde med Folkeuniversitetet, hvor foredragsholderen som regel er en kendt historiker. Blandt andre har arkivar fra Landsarkivet for Sønderjylland, Hans H. Worsøe, samt arkivar Birgit Løgstrup fra Rigsarkivet været på besøg i foreningen. Grethe Jensen fortæller, at foreningen for tiden har en udstilling om slægtsforskning på Brønderslev Bibliotek. Denne udstilling kan ses frem til 15. oktober. Hjælpemidler har foreningen en del af. - Vi har kirkebøger og folketællinger på mikrokort for ca. 100 sogne i Vendsyssel fra perioden 1646-1891, ligesom vi råder over et register for godsarkiver. - Desuden har vi en del renskrevne kirkebøger og folketællinger, samt en del håndbøger. Grethe Jensen tilføjer, at arkivet i 2002 fik en hjemmeside. - I foreningen råder vi over 14 mikrofish-apparater samt tre computere. Det skyldes, at vi har fået hjælp til computer fra Rigmor Nielsens Fond, ligesom vi har fået pengegaver til en computer, vi har også fået 50.000 kr. til indkøb af folketællinger og kirkebøger. Ifølge bestyrelsen er foreningen inde i en rivende udvikling. - Der er meget stor interesse for slægtsforskning i disse år. Mange vil gerne finde deres rødder. Det gælder både unge og ældre, der gerne vil søge i arkiverne. Besøg fra USA - Så langt som fra USA er der kommet henvendelser fra personer, der søger hjælp til at finde deres rødder i Danmark. Her fik vi blandt andet hjælp via en omtale i NORDJYSKE Stiftstidende, fortæller Grethe Jensen, der selv har en fortid som arkivmedarbejder gennem mange år på Aalborg Stiftstidende, nu NORDJYSKE Stiftstidende. - Det er en stor ære for os at kunne hjælpe folk, siger Grethe Jensen. Siden foreningen i 1997 flyttede ind i lokalerne i Mejerigade, er medlemstallet steget til det dobbelte - fra 46 til nu 90. - Med den store fremgang i foreningens medlemstal og megen nyanskaffelse af materiale, har det jo givet os pladsproblemer, indrømmer Grethe Jensen. Hun fortæller, at foreningen har et stort ønske om at få råd til at købe folketællingerne for hele Vendsyssel for 1921. De er lige sendt på markedet. - Men der skal mange penge til, understreger Grethe Jensen. Årligt besøges arkivet af ca. 1000 personer. I begyndelsen var besøgstallet 100 på årsbasis. Foreningen har åbent hver onsdag eftermiddag samt torsdag aften. Der holdes reception i anledning af den 10 års fødselsdag lørdag 5. oktober klokken 10-15.