Børnepasning

- Vi håber på en løsning i Trekroner

- Selv en husleje på 200.000 kr. er billigt, siger bestyrelsesformand

FJERRITSLEV:I eftermiddag mødes alle parter i den spegede sag om udvidelsen af børnehaven Solstrålen i Trekroner Landsbycenter for at forsøge at knække den økonomiske nød. Trekroner Landsbycenter er efter anmodning fra Fjeritslev Kommune bygherre på udvidelsen, men licitationen over byggeriet 10. januar gav for høj byggeudgift i forhold til det beløb, kommunen har afsat og fået godkendt i Jammerbugt Kommune som husleje, nemlig 140.000 kr. plus forbrug. Det svarer til en byggesum på ca. 2,2 mio. kr.. Selve licitationen gav en byggesum på 2,9 mio. kr., hvortil kommer udgiften til projektering, inventar og uforudsete udgifter, tilsammen i nærheden af 3,5 mio. kr.. Billigst i kommunen - Det vil svare til en husleje på ca. 200.000 kr. om året, men selv med den pris vil børnehaven stadig være den billigste i kommunen, fastslår bestyrelsesformand i Trekroner Landsbycenter Morten Malmberg. - Jeg mener ikke, at inventaret skal regnes med i byggesummen, og vi er også uenige i, at der skal sættes 250.000 kr. af til uforudsete udgifter, siger han. - Det er et nyt byggeri, og der er ikke særlige forhold i området, tilføjer han. Han erkender dog, at byggeriet er udvidet fra 175 til godt 200 kvm og fordelt på to bygninger i stedet for en. - Det har gjort det lidt dyrere, men det er sket i dialog og fuld forståelse med børne- og kulturudvalget, som i enighed bakker projektet op. Tvivlet på beløb - Vi har hele tiden været i dialog med kommunen om planerne, og vi har sagt, at vi tvivlede på, at byggeriet kunne holdes inden for de 2,2 mio. kr.. Det er et beløb, kommunen har vurderet sig til, ikke vi. - Vi er bare blevet bedt om at være bygherre, næsten som en formssag. Det er kommunen selv, der har fastsat rammerne, forklarer Morten Malmberg. - Vi vil gerne hjælpe Fjerritslev Kommune med at skaffe plads til børnene, og vi håber det lykkes. Behovet er der i hvert fald, og det er også en helt uholdbar situation for pædagogerne. Han oplyser, at en optælling i skoledistriktet i 2005 viser, at der er 75 børn i alderen nul til tre år, og lige nu bruger 130 børn i skoledistriktet børnehaven og skolefritidsordningen i Trekroner. Bygget for lille - Faktisk blev den første børnehave, som kommunen også fastlagde størrelsen på, allerede dengang bygget for lille, konstaterer Morten Malmberg. - Men jeg kan godt være bekymret for projektet. Vi vil gerne have, at byggeriet gennemføres, men på den anden side vil vi ikke holde fast i det for enhver pris. Det kan også blive for hårdt for en bestyrelse. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) udtalte forleden, at han meget håber på, at der kan findes en vej frem for projektet på mandagens møde.