Naturvidenskab

Vi har behov for lean energy management

Vi har behov for lean energy management!

Lean management bruges i det moderne ervergsliv som en effektiv metode til at øge en virksomheds profit uden at gå på kompromis med produktets kvalitet. Faktisk er det at producere høj kvalitet en af forudsætningerene for at kunne indføre lean management. Der spares ved at se på processen uden at have nogen former for dogmer vanlige procesteknologier bliver med hård hånd forandret for at finde essensens i processen og fremhæve den med så lille et forbrug af resurser som muligt. Lean management handler om at reducere spild. Lad os nu prøve og se på samfundes energi forbrug ud fra et lean managements synspunt. Er det ”lean”, at vi kører primært én person i hver vores brændstofsslugenede monster af en bil til og fra et arbejde, der som normalen ligget alt for langt væk fra vores bolig? Pendlingen er steget med mere end 35 pct. over de seneste fem år. Er det ”lean”, at vores fødevareproduktion betyder, at vi kører ca. 500-1000 km fra jord til bord eller flyver mad den halve verden rundt? Er det ”lean”, at produktionen af vores fødevare forbruger ca. 10 fossile kalorier pr. kalorie mad, når det kan gøres næsten CO2-neutralt med en økologisk produktion? Er det ”lean”, at vores samfund spilder enorme mængder energi ved ikke at genbruge alle ressourcer, der kan genbruges? Er det ”lean”, at vores boligere forbruger ca. 50-60 pct. mere energi end de behøver, uden at det koster livskvalitet? Er det ”lean”, at den offentlige transport er så meget dyrere og besværligere end privatbilisme, så det ikke kan betale sig at bruge offentlig transport? Der kunne stilles flere hundrede lignende spørgsmål om vores energiforbrug, set ud fra et Lean management-synspunkt. Vindmøller, brint, og biobrændstof, bølgeenergi m.m. bliver ofte fremhævet som ”gyldne teknofix-løsninger”, der kan løse vores fremtids energi behov. uden at vi behøver at bekymre os om at gøre mere. Jeg er ikke i tvivl om, at vindmøller, brint og biobrænfstof, bølgeenergi m.m. kan løse mange af vores fremtids energi udfordinger. Men bør vi ikke som ”gode erhvervsledere” se på hele problemet med de værktøjer, vi har til råddighed i værktøjs kassen. Der er Lean management et næsten perfekt værktøj, der ser på problemet ud fra et cost benifit-synspunt. Om det er energi- eller arbejds-ressourcer, der behandles ud fra et lean-synspunkt, det er faktisk irrelevant. Stockholm indførte bom penge 1.1. 2005 som et forsøg. Samtidig indførte Stockholm en enhedspris på brugen af offentlig tranport til og fra Stockholm centrum. Resultatet var en øjeblikkelig reduktion på 25 pct. af trafikken. Det er et glimrende exembel på offentlig lean energy management, når det er bedst. I stedet for at bruge milliarder af kr. på at bygge nye veje så effektivserer road pricing brugen af det eksisterende vej system. Hverken ervervsliv eller beboere har haft tab ved sådanne løsninger. Faktisk vandt erhvervslivet ved ikke at have udgifter, når deres medarbejdere holdt i kø på det overbelastede vej system. Ved løbende at beskatte biler eller forbyde biler, der ikke overholder et vist nivue for CO2-forbrug, kan vi øge vores bilparks standard til at forbruge stadigt mindre brændstof. Det er faktisk teknisk muligt at lave biler, der kan køre 50-70 pct. længere pr. liter brændstof den dag i dag. Ved at indføre en vejskat på godstransport tvinger vi speditører til at finde nye veje for den gods, der ikke kan betale sig at fragte på vejen. Skibe og tog kan fragte tung gods. Vi kan bygge effektive eldrevne togsystemer, og der kan reducere behovet for både biler og lastbiler. Sporvogne kan erstatte dieseldrevne busser i vores byer. 80-90 pct. af vores fødevare kan produceres mere lokalt og økologisk, Vi kan genbruge alle vores affaldsressourcer, roadprincing mm mm. At dette og meget mere kan gøres, uden at det betyder, at vores livskvalitet eller velfærd forringes. 14.1. havde vi endnu en ”efterårsstom”. Det er ”kun” nummer tre i rækken bare for i år. Der har vi ikke endnu haft en nat med frost hele efteråret, og sommeren 2006 var utrolig varm. Drivhuseffekten er en realitet. Blomsterne står i fuldt flor i haven midt i januar. Flere metrologiske eksperter taler åbent om, at vinteren er aflyst for i år. Var det det eneste år med unormalt vejr, var der ingen grund til alarm, men de seneste 15 år har været unormale varme set globalt. Klimaeksperter som professor Sir David King, der er Blairs talsmand om drivhuseffekten, taler åbent om, at det unormale er blevet normalt. Bør vi ikke i dette lys både reducere alt spild i vores samfunds energiproces uden dogmer efter de samme principper, som vi bruger i erhvercslivet til at forøge profitten i en proces. Det handler om vores fremtids overlevelse. Moderne ledelsespricipper kan reducere vores energi behov, uden at det faktisk koster os hverken livskvalitet eller velfærd. Ved både at skære i vores energibehov og indføre vedvarende energi som normal standard kan vi faktisk se det fossilfrie samfund som en realistisk mulighed for fremtiden, uden at det koster os reel velfærd. Faktisk vil det betyde et mere effektivt samfund, der ikke ”producerer spildt energi”.