Turisme

Vi har brug for akademikere

Flyt væk fra Nordjylland! Sådan lød den benhårde opfordring fra DJØF og Dansk Magisterforening på forsiden af NORDJYSKE Stiftstidende i søndags.

På grund af den store akademikerarbejdsløshed i Nordjylland finder de nævnte fagforeninger det nødvendigt at melde så voldsomt ud. Jeg forstår selvfølgelig den frustration og afmagt, der ligger bag fagforeningernes udmelding. Som arbejdsløs akademiker kan det være eneste udvej at flytte efter arbejde. Men hvor er det dog himmelråbende ærgerligt, at det er kommet så vidt, at fagforeningerne ligefrem opfordrer folk til at flytte væk fra en bestemt landsdel. Jeg deler det synspunkt, der ligger bag fagforeningernes udspil, at der skal gøres langt mere for at sikre jobs her og nu. Vi ved jo, at vi kommer til at mangle veluddannet arbejdskraft inden for kommuner og andre offentlige områder i løbet af meget få år. Det samme er tilfældet inden for den private sektor. Derfor kan det være klogt at investere i god tid, ved slet og ret at oprette nye job - for ikke at stå i den situation, at vi mangler arbejdskraft senere. Ud fra den betragtning er de ansættelsesstop, som amter og kommuner har indført som konsekvens af struktur-reformen, en ærgerlig stopklods. Ligesom de nordjyske virksomheders tilbageholdenhed med at ansætte akademisk arbejdskraft kan vise sig at være ris til dem selv. Derfor vil jeg gerne mane til rettidig omhu: Vi har brug for akademisk arbejdskraft i fremtidens Nordjylland. Beregninger viser, at ansættelse af akademisk arbejdskraft betaler sig – og næsten altid kaster nye opgaver og dermed job af sig. Men også akademikerne og fagforeningerne selv har et ansvar. Jeg oplever det ærligt talt en smule idéforladt og kontraproduktivt, når fagforeningerne melder ud på den måde, de gør. Hvor mange unge studerende med virkelyst og mod på tilværelsen bliver motiveret til at studere på Aalborg Universitet, når akademikernes egne fagforeninger melder ud, at det gælder om at flygte fra Nordjylland hurtigst muligt. Mange unge vil tænke, at hvis der alligevel intet job er at få i Nordjylland, så kan jeg ligeså godt starte med at læse i København, London, Århus eller andre steder, hvor de spændende studenterjobs er, og hvor udsigterne til rigtige jobs er langt bedre. Hvor mange investorer, virksomheder mfl. får lyst til og mod på at etablere sig i Nordjylland, når der i den grad bliver signaleret, at sidste mand lukker og slukker. Og hvor mange akademikere tør fortsætte jobsøgningen eller forsøget på at starte noget op selv i Nordjylland, når fagforeningen nærmest ønsker at "evakuere" medlemmerne fra Nordjylland. Jeg kan derfor godt være bange for, at resultatet af den retorik, som disse fagforeninger benytter sig af, kan blive, at det problem, de faktisk ønsker løst, bliver endnu større. Som jeg ser det, havde det været mere konstruktivt og visionært, hvis DJØF og Dansk Magisterforening forsøgte at definere, hvilke nye jobmuligheder der ligger i fremtidens Nordjylland. Selvom jeg deler den holdning, at fremtidens Nordjylland ikke kun skal være turisme, finder jeg det faktisk ærgerligt, at formanden for de ledige magistre udtaler, at der ikke er mange jobs i turistbranchen. I stedet kunne hun have formuleret en vision om, at de nordjyske magistre skal spille en spændende og nyskabende rolle i fremtidens turisme, der bl.a. kommer til at handle om oplevelser i naturen, kulturen og dermed formidlingen af dette – altså lige en jobbeskrivelse, der matcher medlemsskaren i Dansk Magisterforening. Og hvilke udfordringer ligger der ikke for medlemmerne af DJØF i alle de økonomiske, juridiske, administrative, politiske og personalemæssige opgaver, som også turistbranchen har. Formanden for de ledige magistre nævner selv et nordjysk vækstområde, hun gerne vil have udviklet, nemlig den vedvarende energi. Et område, jeg er fuldstændig enig i, skal opprioriteres. Derfor er det efter min opfattelse oplagt, at de berørte fagforeninger fx går i gang med at efteruddanne deres medlemmer i at starte egen virksomhed inden for bl.a. dette vækstområde. Vil jobbene ikke komme til medlemmerne, må medlemmerne medvirke til at skabe jobbene. Blandt de faglærte håndværkeres fagforeninger, som f.eks. Metal, har man udbudt sådanne start-for-dig-selv-kurser med stor succes og nye jobskabelse til følge. Min afsluttende pointe med dette indlæg skal derfor være, at vi i Nordjylland skal fokusere mere på mulighederne end på begrænsningerne – også selvom det til tider ser sort og deprimerende ud. Det værste, vi kan gøre, er at give op.