Skolelukninger

Vi har brug for en alsidig kommune

LANDDISTRIKTPOLITK: For at blive en helstøbt kommune må det nye Aalborg som noget af det første, formulere en landdistriktspolitik, der skaber vækst og udvikling ud i alle hjørner af kommunen. De fundamentale ting i landdistrikterne skal være i orden. Det gælder især den fysiske planlægning af spildevand, drikkevand og infrastruktur, men der skal også sættes fokus på kultur- og fritidsaktiviteter. Landsbyerne i det nye Aalborg skal være attraktive bosætnings steder. Den sidst nye forskning viser at det er sundt at bosætte sig i grønne omgivelser, og flere og flere er bevidste om hvor vigtigt det er med rent miljø. Derfor bliver det op til de valgte politikere at sætte rammen for en positiv udvikling i det store landdistrikt som Aalborg nu bliver omgivet af. Der skal derfor heller ikke slækkes på miljøkravene, fordi det fremover bliver kommunen der skal administrere en del af miljøloven. Der skal sættes ind overfor dem der forpester andres tilværelse med lugt og støj. Et eksempel på en god udvikling kunne være, som det er sket i Nibe, at der laves lokalplaner for landsbyerne. Lokalplaner, der skal sikre de kvaliteter og det særpræg den enkelte landsby har, og samtidig lave udstykninger for bl.a. andet at få børnefamilier til at bosætte sig med den klare hensigt, at bevare de små skoler. Socialdemokraterne i det nye Aalborg har derfor også en helt klar politik om, at der ikke må ske forringelser på skolestrukturen, og det betyder, at de små skoler ikke skal nedlægges så lang tid der er forældreopbakning til dem. Vi mener også, at det skal være kommunens opgave at støtte og rådgive de netværk der er omkring de foreninger og organisationer, der på frivillig basis er med til at udvikle landdistrikterne og gøre dem til attraktive bosætningsområder. Bl.a. bør kommunen understøtte hurtige EDB forbindelser ud i alle hjørner af kommunen, så der skabes basis for serviceerhverv, iværksættere og hjemmearbejdspladser i lokalsamfundet. Der er mange gode grunde til at vi skal formulere landdistriktspolitikken, ikke mindst visionen om at Det Nye Aalborg skal blive en attraktiv kommune til gavn for alle kommunens borgere. (forkortet af red.)