Arbejdsløshed

Vi har brug for en vækstpakke nu

Vi er ikke interesseret i at AMU center Nordjylland bliver ”tapetseret” med ledige håndværkere, faglærte og andet godtfolk - der nu skal have stort kørekort, taxikørekort, eller truckcertifikat - der på grund af finanskrisen bliver ledige inden for deres eget erhverv.

Og det skyldes ikke, at vi ikke bryder os om dem, eller ikke synes de skal have en mulighed for at få sig et job. Nej det skyldes alene det faktum, at vi fra at gå fra 60 ledige transportarbejdere i september 2008 og til 190 ledige transportarbejde i januar 2009, ikke har behov for at man derved øger presset på vor gruppe ved at ”føre” andre lønmodtagere ind som ”konkurrenter". Håndværkere og andet godtfolk der nu igennem en lang tid har arbejdet på gode akkorder, har derved tjent en høj årsløn, nu kommer de ind og presser lønnen inden for typiske ufaglærtes arbejdsområder og det er medvirkende til at ødelægge overenskomsterne. Og hvorfor så det, jo den eneste mulighed for at bevare sin nuværende årsløn på, ved at skifte til et område der traditionelt eller lavere aflønnet, det er ved at præstere flere timer, og derved vanskeliggør det muligheden for at hæve normallønnen for medlemmer inden for transportbranchen. Man hæver udbuddet i en periode hvor man sænker efterspørgslen. Det er mærkeligt at tænke sig, at i en periode med opgang, da har vi ikke tid til at undvære medarbejderne på skolebænken, og i en tid hvor vi har masser af medarbejdere, så har vi ikke råd. Det skal der ganske enkelt gøres om på. Jeg er naturligvis ikke blind for, at der sker ændringer i samfundet, der giver nogle situationer man som menneske ikke er herre over og der derfor er behov for omstillingsparathed. Men det medfører ikke retten til bare at ”spytte” et bestemt produkt på gaden, til skade for andre. I stedet burde man som virksomhed sikre sig, at der som en del af virksomhedens fastholdelsespolitik nu indføres rotationsordninger, således man i en nedgangstid sikrer sig, at medarbejderne inden for de virksomheder, der skærer ned, men som jeg formoder har planer om at forsætte og overleve, opkvalificerer sine ansatte i stedet for at afskedige. Man sikrer derved at medarbejdernes nuværende ekspertise opkvalificeres og bevares i virksomheden til at tage fat med fornyet styrke, fornyet viden, fornyede og opdaterede kvalifikationer, så man er toptunet den dag hjulene kommer i gang igen. Derfor skal bankpakker og skattelettelser nu afløses af en vækstpakke, der toptuner den danske lønmodtager til den dag hjulene kommer i gang. Vi har en enestående mulighed til at opkvalificere det eneste råstof vi råder over, lad ikke denne mulighed passere.