Vi har brug for skattereform

Det er ingen hemmelighed, at vi socialdemokrater vælger velfærd frem for skattelettelser. Man kunne måske få det indtryk, at det er, fordi vi ikke er interesseret i at tale om skat.

Men det er vi. Nok er det uansvarligt af regeringen og Dansk Folkeparti at bruge 9,5 milliarder kr. på skattelettelser. Men det ville også være uansvarligt, hvis ikke vi politikere kommer i gang med en egentlig skattereform i Danmark. Lysten hos de borgerlige til at forklare vælgerne, hvad Socialdemokratiet gerne vil, er stor. Men jeg tror nu alligevel danskerne er bedst tjent med, at vi selv fortæller, hvad vi vil. Som det første vil jeg gerne slå fast, at danskerne ikke behøver at blive utrygge ved tanken om, at Socialdemokraterne nu vil i gang med en skattereform. Tryghed kommer først. Man kan være tryg ved, at vi ikke vil opgive skattestoppet, før et bredt flertal i Folketinget også er det. Og det betyder, at et af de tre store borgerlige partier skal være med. Hvis vi skal lave en levedygtig skattereform, der sikrer danskerne størst mulig økonomisk tryghed, er vi nødt til at finde sammen henover midten i dansk politik. Skattereformer skal ikke gennemføres ved blokpolitik! Og så lad mig lige udrede en misforståelse: Vi mener ikke, vi har brudt skattestoppet ved at bruge indtægter fra grønne afgifter på at gøre det 25 pct. billigere at køre med bus og tog. Vi kradser ikke flere penge ind end regeringen. Vi bruger dem bare på at gøre hverdagen billigere for almindelige danskere, som bruger kollektiv transport, og vi sørger for at kompensere landets pensionister fuldt ud for stigningerne energiafgifterne. I stedet for regeringen, som giver skattelettelser til de højeste indkomster og ikke kompenserer pensionisterne ordentligt. Vi har brug for en skattereform i Danmark. Det handler ikke om, at det skal være hverken dyrere eller billigere at være dansker. Det handler om at nedsætte skatten på arbejdsindkomst, gøre skatten i Danmark grønnere og socialt mere retfærdig, og sørge for, at en skattereform er fuldt ud finansieret. De konkrete forslag må vi finde i samarbejde med de partier, der vil være med til en skattereform. Det afgørende for os er, at det er vores værdier i form af bedre miljø, social retfærdighed og ansvarlig økonomi, der er pejlemærkerne for sådan et samarbejde. I princippet kan alt diskuteres. Men vi kan også lige så godt være ærlige: Socialdemokratiet synes det er en dårlig ide at hæve boligskatterne. Det synspunkt deler vi med Venstre, de konservative og Ny Alliance. Men ethvert parti har selvfølgelig ret til at komme med deres forslag. VKO-blokken har som udgangspunkt sagt, at de under ingen omstændigheder vil være med til en skattereform. Men vent nu og se. Et nyt flertal i Folketinget som bryder med VKO-flertallet vil selvfølgelig få tænksomme borgerlige på bedre tanker. Med Socialdemokratiets invitation til et samarbejde henover midten har vi taget afgørende skridt til at nedbryde blokpolitikken i Danmark. Og hvis Anders Fogh brugte bare halvt så meget tid på at lytte til almindelige danskere, som han lytter til Pia Kjærsgaard, ville han og regeringen tilslutte sig vores invitation til en bred aftale om en skattereform. Skatteministeren og resten af regeringen har allerede søgt tilflugt i skyttegravene. Herfra kaster de med beskyldninger om skatteforhøjelser og løftebrud. Lige efter bogen, og lige så desperat som hver gang vi forsøger at få en seriøs debat om skat i Danmark. Men vores samfund har brug for oprigtig politisk vilje, en vilje til at samarbejde henover midten og for en ansvarlig skattereform. Kom nu, VKO.