EMNER

Vi har en unik mulighed for at påvirke Europa

EU: 105 af Europas fremtrædende politikere er samlet for at finde ud af, hvordan EU gøres mere demokratisk. Nu skal der gøres noget ved det demokratiske underskud! Dette er ikke Post Danmarks nyeste reklamepåfund, men den skinbarlige virkelighed. I disse måneder er 105 politikere fra 28 lande, 28 nationale parlamenter, 28 regeringer, EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet samlet for at skrive en forfatning for Europa. En forfatning, der i årtier fremover vil skabe rammerne for det europæiske samarbejde. En forfatning, der skal sikre, at et demokratisk EU kan løse de opgaver, som borgerne ønsker løst. En forfatning, der vil traktatfæste de menneskerettigheder, som er grundlaget for de europæiske demokratier. En forfatning, der vil bringe de hemmelige forhandlinger i ministerrådet ud i lyset. En forfatning, der vil give de folkevalgte i Europa-Parlamentet og i de nationale parlamenter en større rolle. En forfatning, der respekterer landenes forskelligheder og kulturer samtidigt med, at den skaber rammerne til at løse grænseoverskridende problemer på demokratisk vis. EU-Konventets arbejde er en historisk begivenhed uden sidestykke, og det er en begivenhed, der fortjener vores opmærksomhed. Ved at deltage i diskussionen om EU's fremtid har vi en unik mulighed for at påvirke det Europa, vi alle skal tilbringe vores fremtid i. De danske konventsmedlemmer har opfordret os danskere til at fortælle dem om vores ønsker til et fremtidigt EU. Lad os tage dem på ordet!