Vi har et fælles ansvar

Det seneste par år er virksomhedernes sociale ansvar – også kendt som Corporate Social Responsibility eller CSR – blevet et udbredt begreb i forretningsverdenen.

Det gælder også hos Nordlux, for vi har valgt at arbejde ud fra benhårde, målbare krav til os selv og vores samarbejdspartnere. Det er ingen hemmelighed, at nogle virksomheder primært ser CSR som en nem vej til positiv omtale. Vi har valgt at gribe det an på en mere konkret måde, for vi mener, at det for os som en af Skandinaviens førende virksomheder inden for vores område i bund og grund handler om, at vi skal løfte vores del af en større opgave. Denne ”større opgave” er at sikre, at såvel vi selv som vores leverandører lever op til en række klart definerede spilleregler. Vi har ikke mindst defineret dem som leverandørernes overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder, forbedring af sociale og miljømæssige forhold samt systematisk med miljø- og klimaledelse, når de fremstiller inden- og udendørs belysning til os. Vi gør en ekstra indsats for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt. Vi udvikler produkter, der tager vidtgående miljøhensyn. Og vi engagerer os i sociale projekter, der kan medvirke til at gøre verden en lille smule bedre. På det nære plan handler det desuden om investering i fortsatte forbedringer, ikke mindst gennem omfattende kvalitetskontrol og satsning på yderligere udvikling af produkter med lang levetid. Vores fokus er i 2010-11 først og fremmest på forholdene hos leverandørerne, for det er pt. der resultaterne af CSR-indsatsen er mest markante. Vi gennemførte i efteråret 2009 en audit-runde hos vores otte største leverandører, der har fabrikker på en række lokaliteter i Kina. I løbet af maj i år fulgte vi op med en ny omgang daglange besøg hos alle leverandørerne og vi kunne konstatere, at seks af dem kan præsentere de forudsatte forbedringer. De sidste to har endnu nogle ting, der skal bringes i orden for at de lever op til vores krav. Og det kommer de til. Vores leverandører skal leve op til vores spilleregler – og vi ser det som vores opgave at medvirke til at de får gennemført den nødvendige adfærdsændring. Man kan mene at vi bare kan skille os af med de leverandører, der ikke her og nu retter ind, men sådan ser vi det ikke. Der er ingen, der siger at forholdene bliver ændret til det bedre hvis vi dropper samarbejdet med dem – men fastholder vi relationen samtidig med at vi sætter klare betingelser for hvad der skal ske, hvis samarbejdet skal fortsætte, så kan vi gøre en forskel. Den seneste audit-runde er gennemført med deltagelse af såvel uvildige eksterne eksperter som en repræsentant for det danske udenrigsministerium, som vi gennem længere tid har haft et fortrinligt CSR-samarbejde med. I audit-besøgene har desuden deltaget lederen af vores kontor i Kina, som i øvrigt er ved at blive uddannet til CSR Officer, så hun kan tage ud i virksomhederne for at undervise i blandt andet gode arbejdsprocedurer.