Lokalpolitik

- Vi har fælles interesse

Aars tilfreds med svar fra amtsborgmesteren

AARS:- Vi har nok lært af det begge to, siger borgmester Knud Kristensen (K), efter at amtsborgmester Orla Hav (S) i et brev har forklaret, hvorfor han ensidigt har fremhævet Hobro over for Beskæftigelsesministeriet til placeringen af et nordjysk center for Arbejdstilsynet i Nordjylland. I bagklogskabens skarpe lys erkender Knud Kristensen, at han allerede i april kunne have orienteret amtsborgmesteren om, at Aars fremsendte et færdigt projekt med bygning og finansiering på plads for det nordjyske arbejdstilsyn. - Staten bestemmer selv, hvor dets institutioner skal ligge. Det kræver ikke amtets godkendelse, så jeg havde ikke tænkt på, at det selvfølgelig også har amtets interesse, hvor staten placerer sig. Vi har da en fælles interesse, amt og kommune, i at staten placerer sig i Nordjylland, selvfølgelig, fortsætter Knud Kristensen. Tidligere på måneden undrede han sig over, at amtsborgmesteren ensidigt udtalte sig til fordel for Hobro og spurgte direkte Orla Hav, om ikke en placering af Arbejdstilsynet i Nordjylland lige så vel kunne ske i Aars som i Hobro. Og Orla Hav svarer: - Min primære interesse i sagen om Arbejdstilsynets placering har været at gøre en indsats for, at aktiviteten placeres i Nordjylland. Da jeg engagerede mig i sagen om Arbejdstilsynets placering, skete det på et tidspunkt, hvor debatten i ministerielt regi om placeringen var langt fremme, og hvor det hastede med en nordjysk tilkendetgivelse. Det var derfor naturligt, at jeg gav min støtte til Hobro, som på daværende tidspunkt tog et hurtigt og rettidigt initiativ. Hvis Aars samtidig dengang havde taget et lignende initiativ, ville jeg naturligvis have udtrykt min støtte i mere generelle vendinger. Amtsborgmesteren nævner videre i sit svar, at amtet og kommuneforeningen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et materiale, der kan anvendes af alle kommuner, når placeringen af statslige arbejdspladser kan komme på tale. - Der vil ikke i dette materiale ligge en forfordeling af visse kommune frem for andre, understreger amtsborgmesteren videre. Knud Kristensen finder dialogen med amtsborgmesteren gavnlig. - Vi har en fælles interesse i, hvad der sker i Nordjylland. I Aars har de bestående virksomheder hidtil så nogenlunde optaget de arbejdspladser som blev nedlagt, men vi vil gerne have ændret på det bestående pendlermønster, fastslår Knud Kristensen videre. Flere pendler ud af kommunen end ind i den. - Det ser jeg som en politisk opgave, at vi gør noget ved gennem en tilgang af arbejdspladser, således at vi kan spare på den energi, der går til at køre ud af kommunen for at komme på job.