Aalborg

Vi har hårdt brug for de gode job

Surt og sødt på erhvervsrådets generalforsamling om erhvervsudviklingen

FREDERIKSHAVN:- Vi har hårdt brug for alle gode arbejdspladser i Frederikshavn, konstaterede formanden for Frederikshavn Erhvervsråd, Egon Svendsen, på torsdagens generalforsamling. Bemærkningen faldt sammen med ønsket om, at både Martin og Roblon, der sidste år indviede nye store fabrikker i byen, på trods af de øjeblikkelige vanskeligheder på de internationale markeder kan fastholde og udbygge deres markedsposition. Generelt konstaterede formanden i sin beretning, at tungsindet, der fulgte med Ørskovs lukning, er vendt. - Heldigvis blev Orskov Yard samtidig etableret, og vores oplevelse er, at stemningen omkring erhvervsudviklingen gennem 2003 er afløst af behersket optimisme og tro på fremtiden. Dette på trods af en svagt stigende arbejdsløshed, sagde Egon Svendsen, og pegede også på andre igangsatte initiativer, bl.a. husbådsbyggeselskabet Domus Aqua A/S og skrotningsprojektet omkring boreplatforme. Beredskab skudt ned Muligheden af et finansielt beredskab A/S Invest, der blev drøftet på sidste års generalforsamling, fik ikke den opbakning, erhvervsrådet havde håbet på, men omvendt konstaterede formanden det glædelige i, at når der er konkrete projekter, skorter det i øvrigt ikke på opbakning og velvilje fra lokale investorer. Om Kattegat Silo-projektet nævnte Egon Svendsen det støttetilsagn fra EU på 17,6 mio. kr., der er opnået til ombygningen og udtrykte håb om, at der opnås de fornødne udlejningsaftaler til, at projektet kan blive sat i værk. Egon Svendsen redegjorde også for det hidtidige forløb med Maritime Netværksdannelser, der dels sigter mod at etablere et lokalt serviceselskab, som skal til trække flere af de 25.000 skibe, der hvert år sejler forbi Frederikshavns vinduer, dels at få dannet et Nordjysk Apteringsnetværk. Projektkoordinatoren Bente Christensen, der blev ansat 1. maj sidste år, arbejder med begge projekter. En analyse viser, at tilfredsheden blandt de skibe, der anløber Frederikshavn er meget stor, hvad angår havnens og virksomhedernes serviceniveau. Der peges derfor på, at større synliggørelse af det høje serviceniveau vil kunne trække endnu flere skibe til. Mærsk-sidegevinst Et informationsmøde med Maresk Broker, der har etableret kontor i FME, primært i forbindelse med den olieomladning fra Østersøen, der foregår fra tankskibe ud for Frederikshavn, samlede 25 lokale maritime servicevirksomheder. De vil gerne have del i de andre opgaver og muligheder , der måtte opstå i sammenhæng med omladningen, og som Maersk Broker orienterede om. Apteringsnetværket har lidt vanskeligere vilkår, og forstærket nu af Danyard Aalborgs problemer med at få nye yachtordrer. Et samarbejde med Aalborg Universitet om at få akademiske medarbejdere gratis projektansat i fire måneder til at generere arbejdspladser og værditilvækst, er ved at udmønte sig i tre konkrete projekter, to fortrolige, det tredje med arbejdstitlen ”Er der handelsbarrierer i samhandlen mellem Frederikshavn- og Gøteborg- og Oslo-områderne?” 50 nye virksomheder Af 82 indledte rådgivningsforløb med iværksættere førte 50 til virksomhedsetablering i Frederikshavn sidste år. Erhvervsrådets indsatser omkring virksomhedsbesøg, branding og markedsføring af Frederikshavn samt i slaget om arbejdspladserne på flådestationen fik sammen med Frydenstrandsprojektet, Det Musiske Hus samt Sussi & Leo-attrktionen også ord med på vejen i Egon Svendsens fyldige beretning. Foranlediget af det gode VUR-samarbejde på erhvervs-området og den kommende kommunestrukturreform var Egon Svendsens vision i øvrigt, at samme ni kommuner går sammen i en stor VUR-kommune, så den i styrke, position og størrelse kan matche Aalborg-regionen.