EMNER

- Vi har handlet i god tro

Forstander for autismecenter regner bestemt med, at Nord-Bo i Aabybro ikke skal afvikles.

frank ibsen, forstander for Autismecenter Nord-Bo i Aabybro: - Jeg vil blive meget forundret, hvis vi bliver pålagt at afvikle vores aktiviteter i erhvervsområdet. Vi har alle tilladelser i orden fra Aabybro Kommune, og vi har haft et godt samarbejde med den gamle kommune, lige som vi har med den nye. Foto: Jens Morten

frank ibsen, forstander for Autismecenter Nord-Bo i Aabybro: - Jeg vil blive meget forundret, hvis vi bliver pålagt at afvikle vores aktiviteter i erhvervsområdet. Vi har alle tilladelser i orden fra Aabybro Kommune, og vi har haft et godt samarbejde med den gamle kommune, lige som vi har med den nye. Foto: Jens Morten

Frank Ibsen, forstander ved Autismecenter Nord-Bo i Aabybro, er noget overrasket over udmeldingen fra Jammerbugt Kommune om en mulig afvikling af institutioner og boliger i erhvervsområdet ved Industrivej-Østergade. - Det kan jeg ikke tro vil ramme os. Vi har alle tilladelser på plads fra Aabybro Kommune, så jeg forventer absolut, at vi får lov til at blive. Ellers vil jeg blive meget forundret, siger Frank Ibsen. Nord-Bo, som er landets største autismecenter med ca. 100 unge og voksne brugere og 60 ansatte, har både administration, værksted, undervisningslokaler og boliger i området, som egentlig er forbeholdt lettere industri og håndværk i kommuneplanen fra Aabybro Kommunes tid. Det krav blev forvaltet meget lempeligt, da der begyndte at blive for mange tomme bygninger, men nu er Jammerbugt Kommune ved at kridte banen op til en lokalplan, der fastlægger anvendelsen af området til udelukkende erhverv. I indstillingen fra forvaltningen til politikerne er der forslag om at afvikle alle aktiviteter, der ikke har noget med erhverv at gøre, og det ryster Frank Ibsen. - Det er i orden, at kommunen fremadrettet kun vil have erhverv i området, men de eksisterende forhold kan man ikke bare afvikle, mener han. - Det er ikke en rar melding at få ud, og det skaber utryghed både hos vores brugere, forældre og personale, forklarer Frank Ibsen. Han understreger, at Nord-Bo har ideelle forhold i området, og at man aboslut ikke har planer om at flytte eller indskrænke. - Jeg er slet ikke enig i, at vi på den måde gemmer unge med særlige behov væk i industriområder, siger han om den holdning, kommunens kulturudvalg har udtrykt. - Det gælder måske børn, men vi har at gøre med unge og voksne, som skal igennem et afklaringsophold i midlertidige boliger, og de ligger optimalt i tilknytning til undervisning og værksteder, forklarer han. - I øvrigt har vi 11.000 kvm grønt område fem minutter herfra ved Torngaardsvej, så vi mangler ikke udenomsplads. Frank Ibsen tilføjer, at Nord-Bo er ved at bygge 15 nye permanente boliger i et institutionsområde på Peter Løthsvej i Aabybro, og at centeret også udvikler nye botilbud i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. - Selv om vi ikke kan leje yderligere boliger på Industrivej, som vi gerne ville, kommer vi ikke i klemme. Vi har andre muligheder, fastslår forstanderen. Ejeren af Industrivej 8 har nemlig søgt Jammerbugt Kommune om tilladelse til at bygge fire nye boliger, der skulle lejes ud til Nord-Bo, men her er indstillingen fra forvaltningen, at der skal gives afslag, netop fordi der er tale om et erhvervsområde. I går omtalte vi, at ejeren af en bolig ved et autoværksted på Industrivej også står til et nej til institutionsaktiviteter. Han vil gerne leje sin lovlige bolig ud til intern skole for en institution, men den er kommunen ikke umiddelbart med på, selv om han er omgivet af tilsvarende aktiviteter.