- Vi har hele tiden været imod

Lokalkomite afviser dobbeltspil

FREDERIKSHAVN:Carsten Pedersen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, kan ikke genkende det billede, som Frank Sørensen tegner af lokalkomiteen som en utroværdig samarbejdspartner. - Vi er hele tiden gået imod projektet, især på grund af indgrebet i de unikke bakkeformationer. Jeg kan ikke forstå, at Frank Sørensen har kunnet være i tvivl om vore holdninger. - Komiteen har været enig om, at det var noget møg at placere bygningen i området. I stedet pegede komiteen peget på en placering i tomme bygninger på havnen. Carsten Pedersen mener helt bestemt, at komiteen har gjort opmærksom på sin holdning undervejs. Han afviser, at der mellem Fonden Bangsbo Fort og lokalkomiteen har været et egentlig samarbejde med flere møder, hvor lokalkomiteen har deltaget. Det hævder fondsformand Frank Sørensen. - Jeg har kun været til to - offentlige - møder om Bangsbo Fort. Et i Miljøcentret og et i Maskinhallen, siger Carsten Pedersen, og dér har jeg udtalt mig imod projektet. Han vil ikke udelukke, at et andet komitémedlem kan have deltaget i et lukket møde med fonden. På mødet i Miljøcenteret udtalte den daværende komiteformand Bjarne Møller sig positivt. Til det siger Carsten Pedersen: - Det er ikke nogen hemmelighed, at mit natursyn er lidt skarpere end hans. Jeg har hele tiden været inderligt imod. At klagen blev indgivet sent skyldtes, at lokalkomiteen havde flere konsultationer med Danmarks Naturfrednings sekretariat undervejs. Guldhalerne Lokalkomiteen havde tre klagepunkter. Dels at byggeriet af Bangsbo Fort skulle ske i kystnært område med enestående bakkeformationer, hvor de gamle kystskrænter er tydeligt markeret. Dels at der i området er sjældne orkideer. Samt at en truet sommerfugleart, guldhalen, har sin nordligste forekomst i Pikkerbakkerne. Det var klagens første del, der førte til Naturklagenævnets afslag på projektet. Naturklagenævnets formand, Lars Busck, oplyser, at nævnet ikke tog stilling til de to andre klagepunkter, fordi nævnet allerede ved behandlingen af det første punkt i klagen gav klageren medhold.