Skattepolitik

Vi har ikke brug for mere stress

SKATTEUDSPIL:Regeringen og socialdemokraterne har fremsat hver sit forslag til skattelettelser, og for dem begge er det lavere skat på arbejde, der er i centrum. Så langt så godt, for en situation som i dag, hvor mange kontanthjælpsmodtagere ikke føler, at det kan betale sig at tage et job, er naturligvis uholdbar. Men man skal ikke mange sider ind i de to skatteoplæg, før man opdager, at det i virkeligheden ikke handler om at få kontanthjælpsmodtageren i arbejde, men om at få dem i arbejde til at knokle mere. Det er ikke en tankegang, Kristeligt Folkeparti kan støtte. Mange mennesker har i forvejen store problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen. Vi er stressede som aldrig før og det samme er vores børn - en femtedel af dem lider af stress, anslår eksperterne. Socialdemokraterne sætter trumf på deres vision om bijob og overarbejde ved samtidig at lægge op til en øget parkering af afkommet i institutioner. Dagpasning skal være billigere og pasningsgarantien skal gælde fra barnet er et halvt år. Alt sammen for at forældrene kan være endnu mere effektive på arbejdsmarkedet. Partiet skriver, at skattereformen skal gøre det "nemmere og billigere at få børnene passet, mens forældrene er på arbejde". Det er familiepolitik på arbejdsmarkedets vilkår, ikke på familiens. Men det ville også have været lidt af en kovending for socialdemokraterne, der har tradition for at forsøge at løse alle samfundsproblemer med flere institutioner. Kristeligt Folkeparti mener, at man i stedet bør gøre det lettere for familien selv at sammensætte en hverdag, som tilgodeser både børns og voksnes behov. Bedre muligheder for deltid er en af løsningerne, som KrF har slået på, og en anden kunne være vort svenske søsterpartis forslag om en skattefri børneomsorgskonto for børn under tre år, hvor man hvert år kan trække penge ud i forhold til, hvor meget barnet passes, og hvor man selv tager sig af det. Det giver med andre ord råd til at arbejde lidt mindre. Børnefamilierne har brug for fleksibilitet, og det behov opfyldes hverken af regeringens eller af socialdemokraternes udspil. Det, danskerne efterspørger, er ikke mere arbejde, men mere tid. Der er ingen tvivl om, at vi har brug for en øget arbejdsstyrke til at finansiere fremtidens velfærd. Men det skal opnås ved, at flere kommer i arbejde, at flere fastholdes på arbejdsmarkedet ud over efterlønsalderen, og at vi får integreret flygtninge og indvandrere i højere grad, så de også bliver en ressource for arbejdsmarkedet. Vi har derimod ikke brug for, at flere slider sig fra sans og samling og efterlader rodløse, stressede børn og unge i kølvandet.