Lokalpolitik

- Vi har ikke frådset

Formand for Kulturelt Samråd afviser beskyldning

Jens Porsborg (K), insinuerede på byrådsmødet mandag, at Kulturelt Samråd frådsede med kommunens penge til egen fortæring. - Når et nævn eller råd disponerer over 200.000 kommunale kroner og bruger 50.000 kr. til at spise for, så er det for mig grund nok til at nedlægge rådet, sagde han - Jeg har det ikke dårligt med, at besparelser medfører, at nogle ting helt orsvinder. Formanden for Kulturelt Samråd, Poul Bendixen, afviser Porsborgs beskyldning om, at samrådet har mæsket sig på kommunens regning. Bendixen beskylder derimod Porsborg for ikke at have passet sit hverv. Porsborg er var udpeget af kultur- og fritidsudvalgets som byrådets repræsentant i Kulturelt Samråd. - Beløbet er væsentligt mindre end 50.000 kr., og pengene er ikke brugt at spise for, siger Bendixen. - De dækker også administration og kørsel i forbindelse med møderne i samrådet. Det kunne Porsborg have konstateret, hvis han have deltaget i møderne og gjort sig den ulejlighed at læse regnskabet, hvor udgifterne er specificeret. Poul Bendixen siger, at fortæringen ved møderne typisk har bestået i et stykke smørrebrød eller wienerbrød, og der kun et par gange - ved det konstituerende møde og ved et besøg på Hirsholmen - har været traktement herudover. Han oplyser, at samrådet har holdt seks-otte møde om året, men at Jens Porsborg udeblev fra de fleste. Nogle gange uden at melde afbud.