Vi har ikke glemt landsbyerne!

Ensomme ældre fra oplandet skal også nyde godt af byens tilbud

HOBRO:I er ikke kun politikere for Hobro By! Der er også landsbyer i kommunen, der kræver jeres bevågenhed! Den opfordring fik de fire byrådspolitikere Hans Poulsen (S), Jan Hviid(V), Preben Christensen (S) og borgmester Jørgen Pontoppidan (V) med fra mødet i Bie Centret i går. Her var et halvt hundrede ældre samlet for at høre, hvad politikerne tumler med som formænd for deres forskellige udvalg. Socialudvalgsformand Hans Poulsen forsikrede, at kommunen er opmærksom på de mange ældre i oplandet, som er afskåret fra at være med, hvor det sker. Hobro Kommunes tilbud til de ældre er nemlig koncentreret i Hobro - det gælder Bie Centeret og de nye træningsfaciliteter på Brogade - og de benyttes mest af folk fra byen. - Jeg ved, at der sidder mange ensomme ældre ude i landdistrikterne. Hvordan får vi flere borgere ind til byen, så de kan bruge tilbuddene? Det er noget, vi nu vil sætte fokus på, lovede Hans Poulsen. Jytte Lemvig Sørensen fra pensionistrådet ville godt bidrage til en løsning på problemet med isolerede ældre på landet. Hun er bekendt med, at man på Fyn har gode taxaordninger, som Hobro Kommune med fordel kunne kopiere. Disse ordninger har pensionistrådet tidligere drøftet med socialudvalget, men rådet tager gerne snakken igen. En anden tilhører, Søren Kræmer, der bor i Snæbum, syntes ikke at Hobro Kommune gør særlig meget ud af at reklamere for ordningen med telebusser. Er det mon fordi, kommunen skal betale? ville han vide. Ordningen er nemlig udmærket og medvirker til, at folk i en høj alder kan vedblive at bo på landet. Gode nyheder til ældre Politikerne havde også et par gode nyheder med til de ældre. Hans Poulsen fortalte, som tidligere omtalt i NORDJYSKE, at kommunen vil lave et nyt dagtilbud for demente et sted i Hobro By. Dagtilbuddet skal afløse det nuværende på Hobro Alderdomshjem, som kommunen efter socialudvalgsformandens mening ikke kan være bekendt. I det store og hele har Hobro Kommune dog en god service på ældreområdet, betonede Hans Poulsen. Ingen borgere har nemlig interesseret sig for den nye frit valg-ordning, hvor private leverandører kan komme på banen og konkurrere med kommunen, og det tolker Hans Poulsen som et klart signal fra borgerne om, at den kommunale service er i orden. Formand for teknisk udvalg Preben Christensen stillede i udsigt, at udvalget nu tager fat på Bies Have, som skal gøres til et rart sted at opholde sig. Der bygges ny pavillon og bro. Preben Christensen var sikker på, at de ældre vil nyde stor glæde af haven, der bliver et åndehul, hvor man kan nyde sin by i rolige omgivelser.