Skattepolitik

- Vi har ikke taget stilling til aktiesalg endnu

Byrådsmedlem Kaj Poulsen (S) undrer sig over udtalelser fra borgmester og rådmand om salg af Elsam-aktier. - Vi har slet ikke stemt om et salg endnu, pointerer han

AALBORG:- Byrådet har ikke truffet en beslutning om at sælge kommunens aktier i Elsam. Udtalelser fra borgmester Henning G. Jensen (S) og forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) har derfor ikke grundlag i den beslutning, som byrådet har taget. Det slår byrådsmedlem Kaj Poulsen (S) fast dagen efter byrådets drøftelser om et eventuelt salg af kommunens aktier i Elsam. Byrådet skulle tage stilling til, at man skulle acceptere et tilbud fra DONG, der ville købe aktierne for omkring 834 mio. kr. DONG"s tilbud blev afvist, og byrådet besluttede, at Aalborg sammen med de øvrige aktionærer skal forsøge at finde en bedre løsning, end den DONG havde tilbudt. Men det er ikke ensbetydende med, at der er taget stilling til et salg af aktierne på et senere tidspunkt, understreger Kaj Poulsen. Derfor undrer han sig over Henning G. Jensens og Mariann Nørgaards udtalelser til pressen. "Nu er tidspunktet kommet, hvor vi skal melde os ud af det og trække vores værdier hjem til Aalborg", sagde borgmesteren efter mødet i byrådssalen til TV2 Nord. Og Mariann Nørgaard sagde til NORDJYSKE, at "det er en stor beslutning for Aalborg, at vi vil sælge ud af de værdier, vi har". Rådmanden har ved andre lejligheder sagt, at Aalborg skal vente med at sælge, til kursen stiger. Men ifølge Kaj Poulsen er der altså slet ikke taget stilling til, om aktierne skal sælges. Det er i hvert fald ikke det, byrådet stemte om onsdag aften, påpeger han. - Umiddelbart før afstemningen fik jeg bekræftet, at byrådet først skal tage stiling til et eventuelt salg, når aftalen med de andre aktionærer udløber (til februar, red.). Hvis afstemningen havde drejet sig om et salg af aktierne, havde jeg stemt imod, siger Kaj Poulsen, der var enig med flertallets beslutning om at forsøge at finde en bedre løsning, end den DONG havde lagt på bordet. Vil beholde aktier Kaj Poulsen pointerer, at byrådsmedlemmerne ikke fik diskuteret sagen om Elsam-aktierne grundigt nok, for de kom ikke i dybden med de problemstillinger, der er i forbindelse med at bevare eller sælge aktierne. Og flere af byrådsmedlemmerne brokkede sig over, at der ikke havde været tid nok til at sætte sig ind i sagen. For eksempel fik Kaj Poulsen at vide tirsdag eftermiddag, at der var ekstraordinært møde onsdag eftermiddag, og kommunen burde ikke have accepteret DONG"s krav om et svar senest torsdag eftermiddag, mener han. Kaj Poulsens udgangspunkt er, at Aalborg kan opnå de største fordele ved at beholde aktierne i Elsam. Det er især ønsket om at opretholde forsyningssikkerheden og en billig pris på strøm, der gør ham skeptisk over for et salg. - Vi har set i udlandet, at afkastet vægtes højere end forysningssikkerheden og prisen for forbrugerne. Det betyder, at strømpriserne vil stige for forbrugerne. Erfaringerne fra New Zealand og USA viser, at der er kolossale problemer med forsyningssikkerheden, fordi man har kommercialiseret hele skidtet, og det går ud over de svageste i samfundet, forklarer Kaj Poulsen. Han hæfter sig ved de målsætninger, Elsam har. Vurderingen er, at Aalborg ved et årligt afkast på 10 procent om året kan få sin investering tilbagebetalt hvert syvende år i al fremtid. - Det skal sættes op imod en "engangsgevinst", som beskattes med 40 procent af staten - det er samme beskatning, som finder sted i forbindelse med det årlige afkast, mener Kaj Poulsen. - Kommunerne har opbygget et selskab, som på grund af sine produktionsmetoder sikrer en høj forsyningssikkerhed og en billig pris, og det er det, der ikke skal sættes over styr, tilføjer han. Ifølge Kaj Poulsen skal byrådet først overveje at sælge, hvis hovedparten af de andre aktionærer vælger at sælge deres aktier, og det alligevel ikke lykkes at forhindre et salg af Elsam til kommercielle selskaber. Men først skal forhandlingerne om Elsams fremtid afsluttes, fastholder han.