Vi har ingen skjulte bagtanker

Mandag 25.4. startede Nepenthes en underskriftsindsamling til fordel for en nationalpark i Lille Vildmose.

Over 800 har indtil nu valgt at skrive under på følgende: "Undertegnede støtter hermed oprettelse af (ønsker fortsat arbejde for) Nationalpark Lille Vildmose." I indlægget "Skriv ikke under på park-liste" (30.4.) antyder Jytte Flamsholt, at Nepenthes har skjulte hensigter med indsamlingen af underskrifter. Denne mistanke udspringer af, at vi på vores hjemmeside om underskriftsindsamlingen skriver om Lille Vildmose: "Dette område kan blive Danmarks første rigtige nationalpark med mulighed for at udsætte oprindelige danske pattedyr som vildheste og europæisk bison". Jytte Flamsholt mener derfor, at vores mål er at arbejde for en nationalpark, der på grund af fritgående dyr er lukket for offentligheden. Det er imidlertid ikke en korrekt opfattelse af formålet med vores indsamling. Overvejelser om genudsætning af store pattedyr har hele tiden været en del af den danske nationalparkdebat, og det mener vi fortsat det bør være. Men vores støtte til en nationalpark er ikke bundet op på udsættelsen af de store pattedyr. Hvis nationalparken ender med at blive oprettet uden fritgående dyr, vil vi også være glade, blot fordi parken kommer. Derfor er udsættelsen af store pattedyr heller ikke en del af den sætning, vi beder folk skrive under på, som det fremgår tydeligt ovenfor. Der er altså ingen skjulte bagtanker, som Jytte Flamsholt antyder. Nepenthes vil gerne have arbejdet med en nationalpark i Lille Vildmose i gang igen, og vi håber, at debatten om store pattedyr i Lille Vildmose fortsætter som et led i dette arbejde. Dette kommer imidlertid ikke til at ske, hvis nationalparkprojektet opgives nu. Jeg vil opfordre alle, der ønsker, at arbejdet med en nationalpark i Lille Vildmose skal fortsætte, til at gå ind på www.nepenthes.dk og støtte underskriftsindsamlingen.