Børnepasning

Vi har ligget underdrejet for længe

En rapport fra Pædagogisk Medhjælper Forbund viser, at prisen på børnepasning er steget med 50 pct. de seneste 10 år. Det har betydet, at børnefamilierne i Danmark har fået en alt for stresset tilværelse.

Der skal arbejdes mange timer, og der skal løbes meget hurtigt for at få råd til at betale det, som en plads i vuggestuen, dagplejen, børnehaven og fritidsordningen koster. Det er dyrt at få passet børn i Danmark – det er også blevet for dyrt. En månedlig udgift på over 3000 kr. for en vuggestueplads er ikke ualmindelig. Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt. Socialdemokraterne har fremsat et forslag om, at det højst må koste 1000 kr. om måneden at få passet et barn. Det forslag er jeg en meget stor tilhænger af, og jeg vil arbejde for at få det realiseret, hvis jeg får sæde i folketinget. Det er vigtigt at understrege, at det ikke samtidigt må betyde en forringet kvalitet i pasningstilbuddet. Der må ikke være færre pædagoger om børnene, end der er i dag – faktisk bør der ansættes langt flere, så børnenes udvikling og indlæring virkelig kan sættes i fokus. Vi er nødt til at gøre en effektiv indsats for at få brudt den negative sociale arv, og indsatsen skal ikke kun forstærkes i børnehaverne. Pædagogerne skal også blive bedre til at håndtere problemer med de dårligt tilpassede børn og unge i skoler og fritidstilbud. Alt for mange går gennem barnealderen uden at have fået den nødvendige hjælp og støtte. Fremtiden begynder med børnene, og jeg synes ikke, der satses nok på at gøre tilværelsen for børnefamilierne lettere. Det er jo ikke bare pasningen af børnene, der bliver dyrere. P.g.a. skattestoppet er kommunerne nødsaget til at hæve de takster, der kan hæves, og når familiens økonomi er stram i forvejen, mærkes selv de små stigninger som ekstra belastende. Socialdemokraterne har selvfølgelig en plan for, hvordan vi skal få råd til at billiggøre børnepasningen, for kommunerne skal holdes skadesløse. Vi glæder os til at vende tilbage - ikke bare med denne plan men med en hel håndfuld. Vores mission vil være at få Danmark tilbage på ret kurs. Vi har ligget underdrejet for længe nu.