Vi har løsning

ØKONOMI:Regeringens forslag om at afskaffe efterlønnen er et stort skridt i retning af at fastholde en fornuftig økonomi i Danmark. Som samfundet har udviklet sig, siden efterlønnen blev indført i 1979, har Danmark simpelt hen ikke råd til at betale raske mennesker for ikke at arbejde. Og som man kunne forvente, har oppositionen - stærkt støttet af fagbevægelsen - straks indledt en voldsom protestaktion. Rød stue himler op om, at det vil gå ud over de svageste i samfundet. Men faktum er, at hvis vi ikke gør noget for at holde igen på udgifterne, samtidig med at vi øger udbuddet af arbejdskraft, så vil vi i de kommende år rutsje ned af den glidebane som Grækenland, Irland og andre europæiske lande allerede har nået bunden af. Og det vil virkelig ramme de svageste hårdt. Man aner en skarp ideologisk konfrontation; en konfrontation som vi ikke har set i mange år i Danmark. Valget står helt tydeligt mellem en borgerlig-liberal og en socialistisk tilgang til udfordringen. Den borgerligt-liberale løsning bygger på orden i egen økonomi igennem stram styring af udgifterne (den offentlige sektor må ikke blive større) og vækst, som især skal skabes af det private erhvervsliv, herunder også landbruget. Det nytter ikke at ansætte flere i den offentlige sektor, vi er nødt til at satse på de erhverv som skaffer valutaindtjening til landet. Kun ved at gøre den samlede samfundskage større, kan vi på sigt bevare det nuværende niveau af velstand og velfærd. Den socialistiske fløjs løsningsforslag er nogle luftige tanker om, at vi alle skal arbejde én time mere om ugen, og at vi skal fremrykke offentlige investeringer, som angiveligt skulle give 75.000 nye job over en årrække. Sandheden er, at disse forslag vil føre til øget gældsætning og skatteforhøjelser. Og det vil være gift for den vækst, som vi har brug for, for at komme helskindet ud af krisen. Der er efter min mening kun én vej ud af kattepinen, og det er at sikre, at de borgeligt-liberale partier fortsat har regeringsmagten efter næste valg. Det er garantien for at Danmark fortsat kan være et frit og velstående land at leve i.