Vi har lov til at være kræsne - også når det gælder arkitektur og miljø

PLANLÆGNING:Som byrådsmedlem og nu også medlem af teknik- og miljøudvalget opleves det gang på gang, at nye projekter og tilladelser glider hen over skrivebordet, og opfylder disse planindholdet jf. regionplan ¿ kommuneplan og lokalplan, skrides til godkendelse og handling/byggeri. Der vil jeg gerne som politiker være med til i højere grad at gå i detaljer omkring arkitektur ¿ design ¿ materialevalg ¿ miljø og kulturpåvirkning, før det ender med, at projektet står på en given grund, og eftertiden skal leve med at se på. Vi skal ha¿ lov til at være kræsne ¿ også når det gælder arkitektur og miljø. Debatten senest om høje huse har jo netop vist, at det ikke kun handler om en lyst til at bygge høje huse, men konkret om det på nogen måde beriger det arkitektoniske indtryk af byen ¿ skaber skygger der giver omkringliggende boliger og rekreative områder gener ¿ skaber en forstærkning af vinden og alle andre miljøfaktorer ¿ hvilke materialer det opføres det i osv. På den måde har den åbne debat været meget positiv, selvom mange står i kø for at klantre den proces, der blev valgt. Det var dog en høringsfase, og klantre rådmanden/forvaltningen for at sørge for åbenhed og debat klinger ikke lige i mine ører. Men lad det være. De mange boligudstykninger skal vi også gå i detaljer med på en anden måde end tidligere. Vi skal ikke bare acceptere, at der på en given grund stables så mange huse som muligt for at gøre det økonomisk givtigt for ¿projektmageren¿. Hvis der arbejdes med et grundstykke, hvor der f.eks. er høj vandstand i en del af arealet, skal det udnyttes rekreativt, så der i parceludstykningen indgår en lille hyggelig sø, der både beriger naturen men også beriger den livskvalitet, den enkelte familie der bor i området vil få. ¿Projektmageren¿ vil så også finde ud af, at den slags boliger bliver i højere kurs end en almindelig parceludstykning. Vi bør også fremover i Aalborg sætte os høje miljømål og påtænke det samlede energiforbrug i vores handlinger. Når vi giver tilladelse til udstykninger, skal vi kræve i lokalplanen, at forskellige områder ¿ eller måske alle ¿ skal være lavenergi huse (passivhuse), så vi kan skubbe til miljømålsætningen på en aktiv måde gennem vores byplanlægning. Når vi snakker bæredygtig udvikling skal vi passe på, det ikke ender med flotte festtaler og runde målsætninger. Uden klart definerede og operationelle mål står vi om få år med kæmpe miljøproblemer. Konkret står vi med et projekt på Nordens grund i Mølholm, hvor byrådet skal tage stilling til, om der skal være fortsat industri i området, eller det skal omdannes til grønt rekreativt område med boliger. Det vil være et stærkt pilotprojekt for bæredygtig udvikling, at vi gennem en ny lokalplan for området kræver, det skal være lavenergi huse (passivhuse). Nu går jeg meget ind for grønt område og boliger i netop det område frem for industri, men i sammenhæng med, at vi med det projekt får den grønne kile fra midtbyen til at gå helt ud i hele dette område, vil det være et ekstra scoop, hvis vi kunne lave miljøforsvarlige boliger i et sådant område. Helt fint ville det være, hvis vi i 2009 til den store klimakonference i Danmark kan få et projekt med ¿energistyring via byplanlægning¿ med ind på dagsordenen. Det er go¿ branding!