Aalborg

- Vi har lyttet til kritikken

AALBORG:Venstres gruppeformand, Nils Bell, er tilfreds med, at politikerne blev enige om at inddrage bibliotekerne mere i serviceringen af borgerne. Her kan medarbejderne hjælpe folk med at finde ud af, hvor de skal henvende sig, eller om de kan betjene sig selv via internettet. - Jeg har helt tiden sagt, at det ville være en god ide. Bibliotekerne er på forkant med it-udviklingen, og personalet er dygtige til at søge informationer. De kan derfor lede borgerne ind i den offentlige forvaltning, siger Nils Bell, som slår fast, at bibliotekarer ikke skal være sagsbehandlere. Ifølge Nils Bell fik det indflydelse på politikernes beslutning, at både repræsentanter fra landdistrikterne og politikere i NORDJYSKE tog afstand fra forslaget om, at borgerservicecentrene kun skulle have åbent i to timer torsdag eftermiddag, - Vi har lyttet til kritikken. Var den ikke kommet frem, var det oprindelige forslag blevet vedtaget.