Aalborg

Vi har meget at lære

Det har været en stor oplevelse i sommer at køre gennem England, Skotland og Wales. En tur på ca. 3000 km, som i sig selv var pragtfuld og bemærkelsesværdig uden ét eneste uheld og uden at have været vidne til én eneste ulykke. Man ønskede, at man kunne have overført den engelske færdselskultur til Danmark, især på ét punkt: Alle nybegyndere skal være pligtig til at køre med en mærkat i ruden, der viser, at her kører en nybegynder. Birgit Holm Kronosvej 107, Aalborg