EMNER

Vi har pligt til at hjælpe svigtede børn

Derfor er det helt misforstået, når Bo Kralund (30.3.) skriver, at underretning vil komme til at ramme uskyldige familier. En kommune skal kun gribe ind over for en familie, hvis mistanken om at et barn forsømmes viser sig at være velbegrundet. Beslutningen skal træffes på baggrund af en række forskellige forhold – og ikke kun ud fra barnets udtalelser, som Bo Kralund ellers antyder. Ingen privatpersoner kan altså bestemme udfaldet af en sag om omsorgssvigt. For mig er det afgørende, at kommunerne har mulighed for at sætte alle sejl, når der kommer en underretning. Derfor har vi i regeringen sikret kommunerne nye handlemuligheder i børnesager; der skal være vægt på tværfagligt samarbejde, høj faglighed og løbende efteruddannelse. Og derfor stiller jeg krav til kommunerne om en samlet børnepolitik. De trygge rammer giver sagsbehandlerne mulighed for at vurdere underretningerne kvalificeret – og for at give børnene den hjælp, de har brug for.