Vi har råd til lavere skat - men det er næppe klogt

Skattelettelser koster i handlefrihed, fastslår økonom

AALBORG:- I forhold til de fleste andre vestlige lande er Danmark et af de lande, som har bedst råd til skattelettelser. Vi har overskud på såvel betalingsbalancen og de offentlige udgifter, mens mange andre vestlige lande kæmper med store underskud på såvel betalingsbalancen som de offentlige udgifter. Alligevel er det efter min mening ikke klogt at nedsætte skatten nu. Det siger Bent Dalum, nationaløkonom og lektor på Aalborg Universitet. En skattenedsættelse koster på den fremtidige handlefrihed, påpeger Bent Dalum. Og derfor bør regeringen klart melde ud, at man med en skattenedsættelse ikke kan opfylde de ambitøse mål, som både VK-regeringen og før da SR-regeringen har haft om at halvere den offentlige gæld i år 2010. - I den seneste vismandsrapport fra november slår de økonomiske vismand fast, at alene regeringens skattestop vil gøre det umuligt at fastholde ambitionen om at halvere den offentlige gæld i 2010. Faktisk er der behov for at hæve bundskatten med 2,5 pct, hvis målet om at halvere den offentlige gæld skal nås samtidig med, at man har indført et kategorisk skattestop. Så hvis regeringen nu gennemfører skattelettelser, bør den være ærlig og erkende, at man ikke mere er indstillet på at halvere den offentlige gæld i 2010 - ellers taler regeringen med to tunger, siger Bent Dalum. Når både den tidligere SR-regering og den nuværende VK-regering hidtil har lagt vægt på, at halvere den offentlige gæld frem til 2010, er det for at have råd til at beholde den nuværende ældreservice i takt med at antallet af ældre i befolkningen stiger, samtidig med at antallet af erhvervsaktive falder. - Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at nedbringe gælden, hvis ikke vi skal nedsætte ydelserne og servicen overfor de ældre i fremtiden. Alligevel hører jeg ikke til de økonomer, der mener, at målsætningen om at halvere den offentlige gæld skal fastholdes for enhver pris. - Vi kan jo se lige nu, at verdensøkonomien i i de sidste par år har tabt pusten, og at flere og flere af vores nabolande, bl.a. Tyskland, er på grænsen til en recession. Selv om det stadig går godt i Danmark, kan det internationale konjunkturtilbageslag føre til, at vi også i Danmark bliver ramt af en ny stor arbejdsløshed. Hvis det sker, bør regeringen være klar til at slække på afbetalingerne på gælden og i stedet pumpe pengene ud i offentligt forbrug, så den hjemlige økonomi kan kick-startes og en ny massearbejdsløshed bekæmpes. Hvis regeringen nedsætter skatterne nu, går det ud over vores mulighed for senere at kunne bekæmpe en stigende arbejdsløshed, siger Bent Dalum.