Narkokriminalitet

Vi har spillet fallit - ganske som ventet

"Politiet har tabt kampen mod hash" Sådan stod der på avisernes store spisesedler 8.6.. Budskabet er ikke uventet. Desværre.

I 35 år er vi mange, som har advaret i tale og skrift, og i begyndelsen af 70'erne samlede vi mere end 26.000 underskrifter på en resolution, som vi afleverede til regeringens Narkotikaudvalg. Resolutionen indeholdt en løsningsmodel væsentligst i lighed med den, som Japan havde anvendt, men også med elementer fra den i USA anvendte. Men "sådan gør man ikke i Danmark", fik vi at vide. Nej, her "oplyser" man. Her tilråder man de unge at "drikke øl" i stedet. Vi har en "drikkekultur", hed det. Her laver man "sociale eksperimenter" som Christiania og Frøstrup og lukker øjnene for fri hashhandel. De 26.000 protestunderskrifter kunne den daværende undervisningsminister K.B. Andersen og regeringens narkokonsulent Peter Schiøler kun bruge til måske at rejse en debat i Folketinget om, hvor farligt det var at ryge hash. Man har ansat en hærskare af "narkokonsulenter" og psykologer, som hver især har sit sugerør i stats-, amts- eller kommunekasse. Fakta er, at de skiftende regeringer intet som helst effektivt har foretaget sig, at hundredvis af unge er gået til grunde i stofmisbrug, som startede med hash og øl, og at tusindvis af unge i dagens Danmark sidder uhjælpeligt fast i stofmisbrugets helvede – mens regeringen og politiet erklærer sig hjælpeløse – ja, for man har i 35 år ladet stå til. Det kan ikke være i uvidenhed for politiet sendte i 1972 vicekriminalkommissær Aage Nielsen til USA og Japan for at studere disses foranstaltninger mod stofmisbrug. Han aflagde ved sin hjemkomst en omfattende, sober og vel dokumenteret rapport. Mest effektiv var Japans model, der løste dets stofmisbrugsproblem ved 3 års effektiv indsats. I Danmark har man "tabt kampen". Som man reder, så ligger man! Det er sørgeligt.