Virksomhedsøkonomi

- Vi har været for godtroende

Kommunal repræsentant erkender fejl i sagen om turistforeningens kollaps

HALS:- Det er i dag klart, at bestyrelsen har været for godtroende - mig selv indbefattet. Sådan lyder meldingen fra Hals Kommunes erhvervschef Peter Sloth Kristensen, der er kommunens repræsentant i betyrelsen for Turistforeningen for Hals Kommune, som kort før jul måtte indgive konkursbegæring på grund af uoverskuelige økonomiske problemer. NORDJYSKE Stiftstidende er udover bestyrelsens mødereferater fra 2002 også kommet i besiddelse af et internt, kommunalt notat, hvor Peter Sloth Kristensen over for kommunaldirektør Erik Schmidt redegør for, hvordan han personligt har oplevet situationen, der i sidste måned førte til turistforeningens kollaps med en gæld på små 480.000 kr., en fyring af turistchef Jens Møller og en konstatering af, at Hals Kommune p.t. står uden nogen folk til at håndtere det fremtidige turistfremmearbejde i kommunen. I notatet til Erik Schmidt fokuserer Peter Sloth Kristensen blandt andet på turistforeningens ønske om at skifte revisionsselskab og på markedsføringstilskuddet fra Hals Kommune, men det er særligt med hensyn til sin vurdering af arbejdet i turistforeningsbestyrelsen, at erhvervschefen lukker op for selverkendelses-posen. Ud over den i indledningen omtalte bemærkning påpeger Peter Sloth Kristensen således videre, at der i perioden med Bent Lund Jensen som turistchef ikke var tradition for, at bestyrelsen fik forelagt en konkret og detaljeret aktivitets-beskrivelse. - Bent var "købmand", og initiativerne gav ikke drønende underskud. Var der et mindre driftsunderskud på en aktivitet, havde Bent som regel redegjort for det på forhånd, skriver Peter Sloth Kristensen blandt andet - ligesom han peger på, at den daværende formand, Lars Stender, og Jens Møller udgjorde et godt og ambitiøst makkerpar, hvor Lars Stender optrådte som meget aktiv og velforberedt. Eufori i bestyrelsen - Der bliver forelagt bestyrelsen en bugnende aktivitetskalender for 2002, og bestyrelsen bevilger Jens Møller lønforhøjelse på det første møde i februar måned - og Lars Stender holder en skamrosende tale for Jens Møller på generalforsamlingen i marts, skriver Peter Sloth Kristensen videre - og fortsætter: - Der er en eufori over bestyrelsesmøderne i foråret og sommeren - der er kreative forslag og mange visioner. Flere møder varer mere end fire timer. Køb af "Lodsen 4" (turistforeningens dengang nye båd, red.) er udtryk for den entusiasme og utålmodighed, som bestyrelsen besad. Tingene kunne ikke gå hurtigt nok. Peter Sloth Kristensen bemærker videre, at der midt i begejstringen ikke er nogen, der spørger ind til projektunderskud i turistforeningen. - I det hele taget er der ingen viden om dårlig økonomi før september-oktober måned. Bestyrelsen informeres forår og sommer om, at der som minimum forventes et balanceret regnskab for 2002, skriver den kommunale bestyrelsesrepræsentant - og tilføjer: - Set i bakspejlet har bestyrelsen ikke været tæt nok på driften og ført tilsyn med, at de enkelte aktiviteter og projekter var økonomisk bærende. Der blev heller ikke rejst krav om mere gennemskuelighed i de fremlagte balancer, ligesom turistchefens autoritet som forhandler, "eventmaker" og driftsansvarlig ikke blev anfægtet. Det blev taget for givet, at turistchefen havde tjek på tingene. Sådan var traditionen og sædvanen i turistforeningen. Ikke vågen nok Peter Sloth Kristensen bemærker i notatet til Erik Schmidt videre, at han selv finder, at han siden årsskiftet 2001/2002 har orienteret både Erik Schmidt og borgmester Bent Sørensen (S) om udviklingen i turistforeningen, hvad angår revisorskiftet, årsregnskabet og behovet for en hurtig udbetaling af det kommunale tilskud, men samtidig erkender han afslutningsvis, at bestyrelsen ikke har været vågen nok i forbindelse med fokuseringen på den daglige drift. Han skriver således: - Hvad angår konkret indsigt og stillingtagen til procedurer vedrørende turistforeningens daglige samt tilegnelse af detaljeret projektkendskab med markedsføringsinitiativernes tilrettelæggelse, har jeg - på linie med den øvrige bestyrelse - desværre ikke været kritisk agtpågivende tidligt nok. Det vil sige før, at underskuddet et en realitet.