Lokalpolitik

Vi har været i bad

Jette Fabricius Toft byrådsmedlemmer for SF Kære Laurids Korsgaard. Vi kan berolige dig med, at vi har været i bad, da vi jo - i modsætning til adskillige medborgere - har muligheden for selv at bestemme såvel hyppighed som varighed af både kolde og varme afvaskninger! Det undrer os i øvrigt meget, at du er i stand til at se (sæbe-)splinten i vores øjne, men ikke bjælken i dit eget… dén bjælke, der får dig til at fordreje sandheden og fakta fra ydelseskataloget. Du fremlægger hjælp til rengøring og bad, som om det er behovsstyret. Men sådan forholder det sig ikke. Du er medunderskriver på et ydelseskatalog, hvori det odret hedder: "Der kan visiteres hjælp til bad en gang ugentligt" "Rengøring max tid: 40 minutter pr. uge svarende til 2 timer hver 3.uge." Du påstår endvidere, at de ældre er tilfredse med rengøringsniveauet. Ældrerådet, som er de ældres talerør over for Byrådet, har i et offentligt høringssvar tilkendegivet, at det finder tilbuddet om 2 timers rengøring hver 3. uge for lidt. Der er således stadig brug for at højne velfærden for de ældre, der er visiteret til bad og rengøring.