Skolelukninger

- Vi hører ikke det hele

STRUKTUR:Hvor skal vi placere vores kryds den 2. november? Flere fremtrædende politikere står frem og siger "mod nord". Og alle har deres begrundelser. Men tro mig, vi hører ikke det hele. F.eks. tordner H. J. Kaptain frem, om at nord er det eneste rigtige. Men det kunne jo skyldes, at nogle af de virksomheder, hvori Hr. Kaptain er bestyrelsesmedlem, har dikteret dette. Spørgsmålet er, om det er det bedste for den enkelte borger? Finn Jakobsen er også tilhænger af en nord-løsning. Han mener, at hvis vi bliver underlagt Frederikshavn, skal vi Sæbyfolk blot sætte dagsordenen i den nye storkommune. Jeg troede altså, at en så erfaren politiker som F.J., vidste at et mindretal i et byråd betyder, at vi må stå på sidelinien uden indflydelse. Socialdemokraterne er også begyndt at kigge mod nord. Selvfølgelig mod en socialdemokratisk ledet kommune. Nej, den egentlige reelle begrundelse for at stemme mod nord er, at vi gerne vil slippe for al medindflydelse og lade andre bestemme over os. Dermed kan Sæby også slippe af med den opbyggede kassebeholdning, som vi ellers kunne få så megen glæde af. Og renoveringen af vore landsbyskoler kan vi også slippe for, da risikoen for, at flere landsbyskoler snart nedlægges, er rimelig stor. I Frederikshavn snakker man allerede om skolelukning, men har udskudt beslutningen til 2007, hvor reformen er realiseret. Er man tilhænger af, at politikerne i det nye byråd IKKE må bestå af borgere, valgt i de små samfund, skal man absolut stemme mod nord. For med sammensætningen af det nye byråd, vil størstedelen af byrådets medlemmer, være valgt i byer over 5000 indbyggere. Mener man, at et byråd kun må bestå af medlemmer, som er medlem af et nationalt etableret parti, skal man selvfølgelig også stemme mod nord. Disse kæmpe-kommuner vil nemlig blive domineret af partipolitiske holdninger. Dette ønsker Liste 2004 ikke må ske. Ønsker man derimod en ny kommunalbestyrelse, bestående af en bred vifte lokalpolitikere, som virkelig ønsker det bedste for kommunen, bør man stemme for selvstændighed på den ene stemmeseddel, og på Dronninglund - Brønderslev på den anden stemmeseddel.