Vi holder da sammen

Det hører til sjældenhederne, at man kan opleve en sober debat, når alle politiske partier er samlet for at sælge deres budskab til vælgerne.

Det var en god opleve at høre de nordjyske folketingsmedlemer holde en sober debat mandag 2. oktober 2006 hos NORDJYSKE Medier forud for folketingets åbning. De tre hovedpunkter var uddannelse, en tredje Limfjordsforbindelse og infrastruktur i den nye region Nordjylland. Det var nogle helt klare udmeldinger omkring den tredje Limfjordsforbindelse. Her satte den ”gamle” socialdemokrat Ole Stavad liv i diskussionen ved at udnævne sig selv som bannerfører for en nordjysk trafikbande. Det, jeg især bemærkede, var det helt klare signal om en vestlig Limfjordsforbindelse. Det må være klart for enhver, at der skal tages de nødvendige forbehold til miljø med mere. Det vil dog være imod alt sund fornuft at påbegynde en fredningssag for at stoppe en vestlig Limfjordsforbindelse. Hvis vi skal binde den nye region Nordjylland sammen med Thy og Mors, så må vi have et godt og tidssvarende vejnet i sydlig retning men også på tværs i regionen. Der var også en livlig debat om de gamle skinner i Nordjylland. Nogle steder har de ikke været skiftet de seneste 20 år. Her var holdningen at arbejdet skulle sættes i gang jo før jo bedre. De nordjyske folketingsmedlemmer, både fra højre og venstre side, havde også en holdning til uddannelse. Der var delte meninger omkring en fusion vor CVUér fremover skal udgøre en professionshøjskole, i tæt samarbejde med Aalborg Universitet. Jeg hørte videnskabsminister Helge Sander (V) sige, at det er regeringens mål at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund. Det er noget af en melding, når man ser hvor mange de unge, der dropper ud af uddannelsessystemet i 17 års alderen. Mange hænger så fast i kontanthjælpen i en årrække og er ikke umiddelbart i stand til at fastholde et fast arbejde. Vi må være bedre til at give de unge nogle valgmuligheder efter endt skoletid, det være sig efter 9. og 10 klasse eller når de har gennemført en kort- og langtidsuddannelse. Der er stadige akademikere, der har svært ved at få fast arbejde efter endt uddannelse. Alt for mange skal hjælpes med økonomisk kompensation på den ene eller anden måde for at komme ind på arbejdsmarkedet. Efter den gode debat af de nordjyske folketingsmedlem har Jakob Axel Nielsen (K) kaldt nordjyderne for grædekoner. Hvordan kan en mand som er valgt af nordjyder komme med sådan en useriøst udtagelse? Der er mange nordjyder, som har oplevet de mange fabrikslukninger i Nordjylland. Det var en barsk oplevelse efter mange år på samme arbejdsplads at få den korte besked, at fabrikken lukker. Det har betydet store økonomiske og menneskelige omkostninger ved sådanne lukninger. Vi husker alle, hvordan politikerne var ved at falde over hinanden ved i valget i 2005. Der blev lovet guld og grønne skove til nordjyderne. Der var en pulje på 200 millioner, sagde statsminister Anders Fogh. Det, vi oplevede var, kø ved håndvasken, da pengene skulle udbetales. Du kender ikke nordjyderne, Jakob Axel Nielsen, det er en kendt sag, at vi rykker sammen, når der er krise i vor landsdel. Vi har et meget fleksibel erhvervsliv. For at bruge dine egne ord: Vi skal satse på det, vi er gode til. Det er jo det, vi gør! Derfor er mage af de fyrede nordjyder også i nye job eller har fået en uddannelse og nyt indhold i deres hverdag uden at klynke. Jeg vil glæde mig til at komme til den syvende åbningsdebat med nordjyske folketingsmedlemmer før Folketinget åbner i 2007. Jeg håber og tror, at de nordjyske folketingsmedlemmer godt kan se det fornuftige i at løfte på samme hammel når det gælder nordjyske erhvervsliv og arbejdskrafts udvikling og ikke afvikling.