Vi kæmper for kortere ventetider

PSYKIATRI:Ingen har det godt med, at børn og unge med alvorlige psykiske lidelser skal vente på udredning og behandling. Derfor er det en væsentlig problemstilling Ebbe Henningsen tager op i sit indlæg "Fjern ventelister" (6.2.). Vi anerkender i høj grad det fremsatte synspunkt: De nuværende ventelister - eller rettere ventetider skal meget gerne blive kortere, så børn og unge hurtigere kan få den hjælp, de skal til for, at de igen kan få en almindelig hverdag sammen med familie og venner. I Psykiatrien i Region Nordjylland har vi taget flere initiativer i forhold til at sikre, at ingen patienter venter unødigt på udredning og behandling. Det har dog vist sig at være en særdeles vedholdende udfordring at minimere ventetiden - særligt for børn og unge med udviklingsforstyrrelse, herunder autisme og ADHD. Hvorfor er det så, at det ikke lykkes? Den væsentligste faktor er, at Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling fortsat har svært ved at rekruttere speciallæger i tilstrækkeligt omfang - og speciallægekompetencer er helt nødvendige i forhold til de ofte meget komplekse problemstillinger, som de henviste børn og unge ofte kommer med. Men som nævnt: Ingen har det godt med, at børn og unge skal vente på hjælp. Derfor går vi også nye veje for at komme problemet til livs: I 2011 oprettede vi en regional friklinik, som har særligt fokus på at udrede lettere lidelser inden for autisme samt ADHD. Også et ADHD-kompetencecenter et under opbygning - med henblik på at kunne tilbyde rådgivning til fagfolk i kommunerne samt de praktiserende læger, særligt vedrørende børn og unge med ADHD. Samtidig fortsætter vi en ihærdig indsats for at tiltrække flere speciallæger til landsdelen, og vi har meget fokus på at tilrettelægge arbejdet, så vi kan nå mest muligt med de lægeressourcer, vi har. Det er værd at bemærke, at flere patienter faktisk er kommet i behandling i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. I perioden 2010/2011 er antallet af afviste henvisninger faldet med 17 procent - og det er sket i en periode, hvor antallet af henvisninger er fortsat med at stige. I sit indlæg refererer Ebbe Henningsen til Sundhedsstyrelsens opgørelse af ventetider - og bemærker, at børn og unge i Nordjylland p.t. er dem, der venter længst. I den forbindelse skal oplyses, at Sundhedsstyrelsens tal ikke giver et helt retvisende billede, idet den medtager patienter fra 0-19 år - mens målgruppen for Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Nordjylland er de 0-18-årige. Desuden medregner Sundhedsstyrelsen tal fra både de offentlige hospitaler og de private klinikker og sygehuse. Disse forbehold ændrer på ingen måde ved, at vi fortsat vil kæmpe for kortere ventetider i den nordjyske børne- og ungdomspsykiatri.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.