Trafikpolitik

Vi kæmper for miljøet

Så er den gal igen. Kristian Andersen fra Venstre skriver læserbreve som aldrig før – og hver gang med en ny kandidat fra partiet.

Denne gang er det John G. Nielsen. Det heftige skrivemønster eksploderer nærmest hver gang, Socialdemokraterne fremlægger ny politik. Hver gang det samme mønster: Når Socialdemokraterne og SF har foreslået noget, er Andersen og venner straks på pletten. Og hver gang er de imod. Denne gang (6.9.) er det socialdemokratiske skatteudspil under beskydning: Forslaget har særligt til formål at genere os nordjyder, påstår de to venstreløver. Beviset finder de to herrer i, at S og SF visionært foreslår en række afgifter på særligt miljøskadelig trafik i stedet for at bruge pengene til at fremme miljørigtig transport, via f.eks. lavere registreringsafgift på miljøvenlige biler og ikke mindst betydelige investeringer i kollektiv trafik. De to glemmer tilsyneladende helt, at også folk på Sjælland kører i bil – faktisk viser undersøgelser, at der findes flere pendlere på sjælland, og at pendlerne der i gennemsnit transporterer sig flere kilometer til og fra arbejde, end vi jyder gør. Hvad angår passagerafgiften på flytrafik, så rammer den altså også folk i resten af landet. Det er altså ikke rimeligt at påstå, at særligt nordjyderne rammes. Sagen er den, at vi alle er nødt til at bidrage lidt mere, hvis vi skal have råd til det velfærdssamfund, vi alle ønsker. Med Socialdemokraternes og SF’s skatteudspil kan vi endda også styrke miljøet. Nordjyder kæmper vel også for klima og miljø eller hvad, Kristian Andersen og John G. Nielsen?