Vi kæmper for strejkeret

EU:Søndag 6.4. kunne man på disse sider læse Hanne Dahls bekymringer om at tre nylige domme fra EF-domstolen, Viking Laval/Vaxholm og Rüffert, skulle have negativ indflydelse på den danske arbejdsmarkedsmodel. Endvidere undrede hun sig over at det ikke ser ud til at der bliver gjort noget i sagen. Jeg er enig i, at sagen er alvorlig. Men det er tågesnak, når Hanne Dahl skriver, at ingen vil røre sagen inden Lissabontraktaten underskrives. På alle niveauer har man udtrykt stor bekymring: Vi socialdemokrater arbejder hårdt i Europa-Parlamentet med at afsøge muligheden for at klargøre EU's regler for at udstationere medarbejdere, og vi kan mærke voksende opbakning. Ligeledes ser det ud til, at medlemslandene selv kan forbedre implementeringen af udstationeringsdirektivet. Ja selv regeringen har nedsat et udvalg sammen med arbejdsmarkedets parter til at udrede sagen. Sagen er vigtig. Derfor arbejder vi i mit parti hårdt politisk for at finde en løsning. Og jeg håber da, at Hanne Dahl som nybagt europaparlamentariker, i stedet for blot at beklage sig, vil give en hånd med i det vigtige arbejde, for at sikre den danske arbejdsmarkedsmodel. Det skal hun være velkommen til, når hun afløser Jens Peter Bonde 9. maj. God arbejdslyst!