Lokalpolitik

Vi kan godt undvære karakterer fra Venstre

PUSLESPILTusinder af unge har netop været en tur omkring eksamensbordet og dér fået vurderet deres kunnen.

Det inspirerer den selvbestaltede censor Tina Nedergaard, MF (V), som ellers i andre sammenhænge er meget sympatisk, til at uddele karakterer til de partier, som sagde nej til Løkkes kommunalreform. "For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation" tildeles et 03, og det giver hun så S og R. Tja, de må være desperate i det parti. Men de er jo heller ikke længere så gode til at vinde valg, som de har været. For Nedergaards parti har indgået et forlig, som de helst ville have det. Som jeg spurgte om på netop dette sted forleden: Hvad er det for problemer, Venstre så gerne vil have socialdemokrater og radikale til at løse for dem? Når Venstre har fået den reform, de gik efter fra allerførste dag, hvad er så problemet for V? Nedergaards karaktergivning giver mig intet svar. Så må den karakter - 03 - jo gives til Lars Løkkes udspil. Hvilke karakterer skal man så uddele til en V-politiker, der udtaler sig mod, hvad der burde være bedre vidende? Jeg skal nok holde igen med at gramse i posen efter karakterer, men vil dog bare stilfærdigt sige: Nedergaard ved jo godt, at socialdemokrater og radikale ikke var nået nær så langt i forhandlingerne, som hun giver udtryk for. Nedergaard ved også godt, at S og R fra forhandlingernes første dag ville sætte økonomi på. Lars Løkke ønskede ikke at fremlægge skøn over omkostningerne. Hans ambition var at gennemføre en reform efter det mønster, som stærke erhvervskræfter – ikke mindst Dansk Industri – har lobbyet for i årevis: Større kommuner, ingen amter, mere stat. Forstå det, hvem der kan. Resultatet kender hvert et barn. Vi kunne naturligvis ikke gå videre, når regeringen ikke ville gøre rede for økonomien bag reformen. Regeringen melder nu også, at reformen skal være udgiftsneutral. Det gør bestemt ikke utrygheden mindre. For der bliver sat en prisseddel på denne reform på et tidspunkt, og hvem skal betale? Det har regeringen aldrig sagt noget om. Tillige indeholder reformen ikke nogen reform af den kommunale udligning. Det var også et helt grundlæggende krav, at vi fik indført en udligningsreform, som kan glatte forskelle i serviceniveauet ud. Intet af dette var regeringen indstillet på at løse. Men hensigten med reformen har heller ikke været at skaffe en bedre borgerservice, men at skabe mere privatisering, simpelthen. Det har beskæftigelsesministeren sagt rent ud: "Vi har set, at der ikke overalt har været private muligheder, fordi der er for få mennesker i kommunen. Hvis der skal være private tilbud til ældre, på børnepasningsområdet, kræver det et bestemt antal borgere, der er interesseret i at bruge private muligheder." Altså: flere indbyggere pr. kommuner sikrer det private marked for tjenesteydelser. Derfor kan vi sagtens undvære Tina Nedergaards karaktergivning. Det ville være langt bedre, hvis hun fortalte, hvem der skal betale regningen.