Lokalpolitik

Vi kan godt vente længere

En vis fornuft synes at være kommet ind i forhandlingerne om den kommende kommunalreform. Alene det faktum, at regeringen nu er til sinds at tilføre regionerne flere opgaver - og ikke mindst gøre det muligt, at hver region sikrer egne indtægter - er positive takter.

Politisk er det de to regeringspartiers kommunale baglande, der har bragt regeringen tilbage til forhandlingsbordet. Her ville man ikke risikere, at en kommunalreform blev gennemført alene med Dansk Folkepartis stemmer. Risikoen for, at kommunalreformen ville blive lavet om ved et regeringsskifte var for stor, og ingen - slet ikke den nuværende regering - kunne klandre en socialdemokratisk ledet regering for at ændre en reform, man på grundlæggende punkter var imod. Kernen i drøftelserne er, hvor mange opgaver de nye regioner skal have. Oprindeligt var regionerne kun tiltænkt rollen som sygehusadministratorer, mens de øvrige af de gamle amters område skulle fordeles mellem de kommunerne og staten. Regeringen har lykkeligvis bøjet sig på et afgørende punkt, idet man ikke længere står nagelfast på et krav om, at regionerne ikke skulle have mulighed for at sikre egne indtægter. Den indrømmelse er essientiel i forhandlingerne. Det gør nemlig de kommende regionsråd langt mere handlekraftige end oprindelig tiltænkt. Desuden skaber det mening for de, der stiller op til regionvalgene. I forhandlingerne mangler dog stadig et fokus på regionernes størrelser, hvor det virker urimeligt, at den nordjyske region stadig vil være en lilleput indbyggertalmæssigt sammenlignet med de øvrige fire regioner. Forhåbentligt lægger de nordjyske folketingsmedlemmer fra fire af de fem partier, der nu forhandler, sig på sinde, hvad deres amtsformænd klart signalerede i avisen i går: Stå sammen på tværs af partiskel og kæmp for en nordjysk region, der er større. Her er en sag, hvor det er afgørende betydning, at landsdelens folkevalgte husker, hvor de er valgt. Selv om forhandlingerne om kommunalreformen ventes at ende med et forlig i løbet af den kommende uge kan vi godt vente en uge mere, hvis det er det, der skal til for at sikre en mere ligelig befolkningsmæssig fordeling de enkelte regioner imellem.

Forsiden