Vi kan gøre afgørende forskel

Vi er i disse dage vidne til en naturkatastrofe, der brutalt har understreget manglen på et bedre globalt internationalt humanitært indsatsberedskab.

Naturkatastrofer 30. december 2004 20:50

Flodbølgen i det Indiske Ocean slog til uden varsel. Måske mere end 100.000 mennesker blev dræbt, og andre der uden tvivl vil kunne tælles i millioner, har mistet deres eksistensgrundlag. For dem der allerede har mistet livet, er det for sent. Her kan og skal vi beklageligvis nøjes med at drage de nødvendige konsekvenser af de barske kendsgerninger, så vi kan forbedre den fremtidige præventive indsats, bl.a. med et forbedret varslingssystem. Det der her og nu er brug for er en øjeblikkelig koordineret indsats mod den livsfare, der nu truer de ramte områder. Det kræver mad, vand, medicin, lægehjælp og beskyttelse. Når det gælder det sidste, er det ikke blot et spørgsmål om beskyttelse mod f.eks. kulde eller regn. I mange områder er infrastrukturen brudt sammen, herunder også den der skal yde sikkerhed mod risikoen for kampen om de sparsomme ressourcer. En situation der kan resultere i regulære plyndringer. Hverken i den aktuelle katastrofe eller tidligere lignende situationer, skal jeg forklejne den indsats der gøres af de utallige myndigheder, organisationer og enkeltpersoner, der har til formål at yde humanitær hjælp; men når jeg via medierne, som også på deres måde spiller en afgørende rolle i indsatsen, er vidne til følgerne af denne forfærdelige katastrofe, kan jeg ikke lade være med at stille spørgsmålet "Kan det gøres bedre"? . Mit personlige svar på dette spørgsmål har jeg allerede givet, da jeg i bogen "Krigens Nye Klæder - Dansk Forsvar for det 21. århundrede", der blev udgivet i oktober 2003, efterlyste et forbedret dansk humanitært indsatsberedskab. Her foreslog jeg konkret, at Danmark som det første land i Verden oprettede en såkaldt "Humanitær Indsats Brigade", som ville betyde, at vi kan tilbyde en koordineret indsats med en styrke, der er organiseret og forberedt til en næsten øjeblikkelig indsats i netop en situation, som den vi nu har på grund af flodbølgen i det Indiske Ocean. Havde vi haft den Humanitære Indsats Brigade, ville vi have været i stand til med få dages varsel, ja måske med timers varsel, at udsende en styrke, der ikke bare kunne yde en øjeblikkelig indsats i en såkaldt overlevelsesfase, bestræbelserne på at undgå flere dødsfald. Vi ville med et sådant beredskab på afgørende vis tillige kunne yde den indsats, der er nødvendig for at skabe det nødvendige grundlag for samfundets genopbygning i de ramte områder. Sagt med andre ord, med en Humanitær Indsatsbrigade ville vi her kunne demonstrere, det mål den nuværende regering har sat for den danske sikkerheds- og udenrigspolitik. En indsats der betyder, at vi gør en forskel. Lad mig derfor benytte denne tragiske begivenhed til endnu engang at opfordre til, at vi overvejer muligheden for en ændret prioritering af det danske indsatsberedskab til fordel for et forbedret humanitært indsatsberedskab. Gør vi det, er det min overbevisning, at vi ikke bare kan betyde en forskel men en afgørende forskel.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...